Följ Kommuninvest

Pressmeddelanden

​Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 09:30 CEST

Kommuninvest har uppdaterat sin upplåningsprognos för 2019, avseende långfristig upplåning. Prognosen är oförändrat 120-140 miljarder kronor, dock med förväntan på utfall i högre delen av intervallet till följd av god utlåningstillväxt. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av en starkare marknadsposition, fler medlemmar och ökade välfärdsinvesteringar i svenska kommuner och regioner.

​Kommuninvest planerar sin sjunde gröna obligation

​Kommuninvest planerar sin sjunde gröna obligation

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2019 10:52 CEST

Kommuninvest har utsett Danske Bank, SEB och Swedbank till ledarbanker för en kommande ny grön obligation. Kommuninvest, som är Sveriges största emittent av gröna obligationer, hade i slutet av april beviljat 49 miljarder kronor i gröna lån till 251 projekt i 119 kommuner och regioner, avseende bland annat förnybar energi, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering.

​Kommuninvest emitterar 2-årig obligation i dollar

​Kommuninvest emitterar 2-årig obligation i dollar

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2019 08:30 CEST

Kommuninvest har emitterat 1,25 miljarder dollar i en ny 2-årig obligation under sitt benchmarkprogram för upplåning i USD. Den nya obligationen emitterades till en ränta motsvarande 12 räntepunkter över motsvarande amerikanska statsobligation, den lägsta skillnaden mot en amerikansk statsobligation som Kommuninvest någonsin uppnått.

Kommuninvest ger ut 7-årig obligation i SEK

Kommuninvest ger ut 7-årig obligation i SEK

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2019 11:50 CEST

Kommuninvest har emitterat en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. Den nya obligationen, kallad K2611, förfaller i november 2026 och emitterades till en ränta motsvarande 0,715 procents avkastning. Efter emissionen har Kommuninvest 198 miljarder kronor utestående i nio obligationer i det svenska obligationsprogrammet.

Kommuninvest lanserar K2611, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Kommuninvest lanserar K2611, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2019 15:40 CEST

Kommuninvest, som finansierar mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld, kommer inom kort, och givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. För närvarande består programmet av åtta obligationer med totalt 193 miljarder kronor utestående.

Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 14:30 CEST

Kommuninvest har uppdaterat sin prognos för långfristig upplåning. Prognosen är oförändrat 100-120 miljarder kronor för 2019, med förväntningar om utfall i den högre delen av intervallet till följd av god utlåningstillväxt under första kvartalet. Kommuninvest har hittills i år lånat upp motsvarande 39 miljarder kronor i långfristig upplåning.

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 662 000 ton i undvikta CO2-utsläpp

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 662 000 ton i undvikta CO2-utsläpp

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 16:00 CEST

​227 gröna investeringsprojekt finansierade med Kommuninvests gröna obligationer bidrar till drygt 662 000 ton i undvikta eller minskade CO2-utsläpp, motsvarande utsläppen från cirka 448 000 bilar med en körsträcka om 1200 mil per år. Det visar den senaste effektrapporteringen. Vid slutet av 2018 uppgick Kommuninvests portfölj av Gröna lån till 25,8 mdkr, med låntagare i 109 kommuner och regioner.

​Kommuninvest får höjd ESG-rating

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2019 11:00 CEST

Kommuninvest har förbättrat sin hållbarhetsrating från ISS-oekom med två steg, till B-, och tillhör nu den grupp finansiella institutioner som har högst hållbarhetsrating från det internationella rådgivningsföretaget. Bland de 78 finansiella institut som ISS-oekom utvärderat har mindre än tio procent erhållit ett betyg om B-. Inget institut har erhållit en högre nivå än B-.

Kommuninvest emitterar sin sjätte gröna obligation

Kommuninvest emitterar sin sjätte gröna obligation

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2019 14:35 CET

Kommuninvest har gett ut en ny grön obligation om 3,5 miljarder kronor. God efterfrågan och en övertecknad orderbok gjorde att obligationen kunde prissättas 2 räntepunkter lägre än Kommuninvests traditionella svenska obligationer. Kommuninvest har hittills emitterat 23,9 miljarder kronor i sex gröna obligationer, vilket gör Kommuninvest till största svenska emittent.

​Kommuninvest offentliggör planer på ny grön obligation

​Kommuninvest offentliggör planer på ny grön obligation

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2019 11:45 CET

Kommuninvest planerar att emittera en ny grön obligation, den sjätte hittills och den fjärde i svenska kronor. Till ledarbanker för transaktionen har utsetts Danske Bank, Nordea och SEB. I slutet av 2018 hade Kommuninvest lånat ut 26 miljarder i gröna lån, för 232 investeringsprojekt i 109 kommuner och regioner. Den gröna låneandelen var 7,4 procent.