Följ Kommuninvest

Dokument

Transaktionsdetaljer Kommuninvest USD 1.25 billion May 2021
Nordic Position Paper on Green Bonds Impact Reporting, 2019

Project by project reporting Dec 2018

Dokument   •   2019-04-04 16:00 CEST

Kommuninvest Green Bonds Impact Report Dec 2018
Press Points Kommuninvest 5-year Green Bond March 2019

Transaktionsdetaljer för Kommuninvest 5-åriga gröna obligation emitterad i mars 2019

Kommuninvest bokslutskommunike 2018

Kommuninvest bokslutskommunike 2018

Dokument   •   2019-02-13 08:00 CET

Press Points Kommuninvest USD 1,5 billion 2022

Detaljerad genomgång av emission för Kommuninvests första USD-benchmark transaktion 2019.

Kommuninvest presentation EU-kommissionen 3 december 2018
Press Points Kommuninvest USD 1.25 billion 2022

Detaljerad transaktionsbeskrivning rörande Kommuninvests senaste benchmarkobligation i dollar.

Den kommunala låneskulden 2018

Den kommunala låneskulden 2018

Dokument   •   2018-10-18 06:00 CEST

I Kommuninvests rapportserie Den kommunala låneskulden analyserar utvecklingen av kommunsektorns investeringar och skuldsättning. Både investeringar och låneskuld analyseras utifrån ett koncernperspektiv, vilket gör rapporten unik och innebär att även verksamheter som bedrivs i bolagsform inkluderas i rapportunderlaget.