Följ Kommuninvest

Umeå Universitetssjukhus erhåller Gröna lån för klimatsmart psykiatribyggnad

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2019 08:49 CET

Värme och kyla från 44 borrhål, egen elproduktion via solceller och solfångare för att återladda berget med värme är några inslag som kommer göra den nya psykiatribyggnaden vid sjukhuset i Umeå till ett klimatföredöme.

På Umeå Universitetssjukhus genomförs nu omfattande byggnationer för att möta verksamhetens framtida behov. I en ny byggnad, byggnad 28, ska all psykiatrisk vård inom Region Västerbotten samlas, inklusive barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatri och rättpsykiatrisk vård. Här ska även forskning och utveckling i samarbete med Umeå Universitet bedrivas. 

Som en del av regionens miljöpolicy väljs förnybar el- och värmeproduktion i första hand. Ett geonergilager med 44 st borrhål kommer försöja huset med både värme och kyla. Dessutom kommer solceller för produktion av el och solfångare för att återladda berget med värme att installeras på taket.

- Vårt mål är att bli en ledande klimatregion och ett föredöme för andra. Vid ny-och ombyggnation ska vi välja bästa material ur hälso-och miljösynpunkt, effektivisera energianvändningen och öka andelen förnybar energi, säger Maria Hammeryd, energiingenjör på Region Västerbotten.

Tack vare de omfattande åtgärderna på egen värme och kyla samt elproduktion kommer byggnadens energiprestanda att bli mycket låga och understiga 35 kWh per kvm. Investeringen uppgår till över 1 miljard kronor och finansieras med Gröna lån från Kommuninvest.

Magnus Håkansson, strateg på Region Västerbottens ekonomifunktion,menar att grön finansiering är rätt väg att gå för klimatsmarta investeringar. Detta försöker man beakta både när man lånar och placerar pengar, med ett stort fokus även på etik och hållbarhet.

- Genom att finansiera investeringar med gröna lån är vi som region med och bidrar till hållbar omställning, då vi möjliggör för placerare att välja hållbara alternativ som gör skillnad för miljön. Att gröna lån dessutom ger en något lägre räntekostnad är självklart också positivt.

Kommuninvest beräknar att den fem våningar höga psykiatribyggnaden med hjälp av förnybar energi kommer att spara utsläpp motsvarande ca 1100 ton Co2-ekvivalenter. Utsläppsminskningen motsvarar utsläpp från 690 genomsnittsbilar som körs ca 1200 mil på ett år och släpper ut ca 1,6 ton Co2. Byggnaden väntas stå klar i april 2022.

Om Kommuninvests Gröna lån och gröna obligationer

Under sitt ramverk för gröna obligationer lånefinansierar Kommuninvest svenska kommunala investeringsprojekt inom åtta områden, bland annat förnybar energi, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering. Den 30 oktober 2019 uppgick Kommuninvests portfölj av Gröna lån till totalt 325 projekt i 135 kommuner och regioner. Totalt hade 59,9 miljarder kronor beviljats, varav 37,7 miljarder kronor hade utbetalts.

För att finansiera de Gröna lånen utfärdar Kommuninvest gröna obligationer. Kommuninvest har motsvarande cirka 27,5 miljarder kronor utestående i fem gröna obligationer, vilket gör Kommuninvest till Sveriges största emittent av gröna obligationer.

Kontaktpersoner

Björn Söderlundh, Utlåningschef, bjorn.soderlundh@kommuninvest.se, 0725-126217

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.