Följ Kommuninvest

Taggar

pressbild

medarbetare

logotyp

​Kommuninvest lånar återigen upp till lägre kostnad med grön obligation

​Kommuninvest lånar återigen upp till lägre kostnad med grön obligation

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 09:36 CEST

Kommuninvest har gett ut sin femte gröna obligation och den tredje i svenska kronor. På tisdagen emitterade det kommunala låneinstitutet en grön obligation om 3 miljarder kronor. Tack vare god efterfrågan och en övertecknad orderbok prissattes obligationen 2,5 räntepunkter under kurvan för Kommuninvests traditionella svenska obligationer. 29 placerare från elva länder deltog i transaktionen.

Kommuninvest offentliggör planer på ny grön obligation

Kommuninvest offentliggör planer på ny grön obligation

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 09:56 CEST

​Kommuninvest planerar en ny grön obligation, den femte hittills och den tredje i svenska kronor, för finansiering av gröna investeringsprojekt i svensk kommunsektor. Kommuninvest har hittills beviljat totalt 35,2 miljarder kronor i Gröna lån till 209 projekt i 98 kommuner och landsting/regioner. Nordea, SEB och Swedbank har utsetts till ledarbanker.

Kommuninvests obligationer godkänns som säkerhet hos clearingoperatören LCH

Kommuninvests obligationer godkänns som säkerhet hos clearingoperatören LCH

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 09:54 CEST

Clearingtjänst-operatören LCH har meddelat att det utökar sitt utbud av godkända värdepappersemittenter till att omfatta vissa s.k. Supranationals och Agencies. Kommuninvest är en av åtta berättigade emittenter vars obligationer anses vara acceptabla säkerheter hos LCH Ltd.

Miljonprogramsbostäder i Vårgårda blir självförsörjande på energi – Gröna lån finansierar

Miljonprogramsbostäder i Vårgårda blir självförsörjande på energi – Gröna lån finansierar

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 09:09 CEST

Solenergi, vätgas och batterilagring gör ett bostadsområde i Vårgårda självförsörjande på energi. Den unika energilösningen är först i Sverige för flerbostadshus och omfattar totalt 172 lägenheter. Projektet finansieras med Gröna lån från Kommuninvest, som nyligen passerat 35 miljarder kronor i beviljade lån till investeringsprojekt som främjar en hållbar samhällsutveckling.

Kommuninvest lånar 1 miljard dollar på tre år

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 16:20 CEST

​Kommuninvest har lånat upp motsvarande 9 miljarder kronor i en internationell s.k. benchmarkobligation. Den 3-åriga obligationen emitterades till en nivå om 19,4 räntepunkter över utestående amerikanska statsobligationer, en av de lägsta nivåerna mot amerikanska staten som Kommuninvest någonsin emitterat en treårig obligation på.

Kommuninvest i Sverige AB (publ) delårsrapport 2018: Hög kommunal investeringstakt ökar efterfrågan på krediter

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 07:45 CEST

Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB ökade sina utlåningsvolymer med 7 (7) procent under första halvåret 2018, visar delårsrapporten. Rörelseresultatet för de första sex månaderna uppgick till 391,3 (523,7) miljoner kronor och bruttosoliditetsgraden var 1,70 (1,78) procent.

S&P bekräftar Kommuninvests kreditbetyg om AAA med stabila utsikter

S&P bekräftar Kommuninvests kreditbetyg om AAA med stabila utsikter

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 17:10 CEST

S&P Global Ratings (S&P) har meddelat att det långfristiga kreditbetyget för Kommuninvest kvarstår på AAA med stabila utsikter. Det kortfristiga kreditbetyget är A-1+.

Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2018

Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 07:30 CEST

​Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, uppdaterar sin prognos för långfristig upplåning till 110-125 miljarder kronor för 2018. Tidigare publicerad prognos var 85-100 miljarder kronor. Prognosen baseras på förväntat utfall 2018 av nyutlåning, omsättning av förfallande lån och förfall i upplåningsportföljen samt en bedömning av likviditetsreservens storlek vid utgången av 2018.

Kommuninvest lånar upp 2,5 miljarder dollar i sin största obligation hittills

Kommuninvest lånar upp 2,5 miljarder dollar i sin största obligation hittills

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 10:29 CEST

​Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har emitterat sin största USD-benchmark-obligation någonsin. På tisdagen emitterade Kommuninvest 2,5 miljarder dollar, motsvarande cirka 22 miljarder kronor, i en 2-årig USD-obligation med förfall i oktober 2020. Upplåningen motiverades av en stark tillväxt i Kommuninvests utlåningsportfölj.

Patrick Nimander ny CFO på Kommuninvest

Patrick Nimander ny CFO på Kommuninvest

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 09:08 CEST

​Patrick Nimander, 47 år, har utsetts till ny ekonomi- och finanschef (CFO) för Kommuninvest i Sverige AB. Patrick kommer närmast från EKN (Exportkreditnämnden), där han varit CFO sedan 2010. Patrick efterträder Johanna Larsson, som har tillträtt en tjänst på Örebro Kommun som ekonomichef.

Placerare välkomnar Kommuninvests senaste miljardemission i USD

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 16:16 CEST

​Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, genomförde i veckan sin andra internationella s.k. benchmarkobligation för året. Kommuninvest emitterade 1 miljard USD i en 3-årig obligation med förfall 1 mars 2021. Obligationen betalar en halvårsvis kupong om 2,875% och emitterades till en nivå om ca 21 räntepunkter över 3-åriga amerikanska statsobligationer, motsvarande mid-swaps +6 räntepunkter.

Kommuninvest lånar upp till lägre kostnad med grön obligation

Kommuninvest lånar upp till lägre kostnad med grön obligation

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 13:47 CEST

Kommuninvest har gett ut sin fjärde gröna obligation, och den andra i svenska kronor. På måndagen emitterade det kommunala låneinstitutet en grön obligation om 3 miljarder kronor, årets hittills näst största i svenska kronor. Tack vare god efterfrågan och en övertecknad orderbok kunde obligationen prissättas 3 räntepunkter lägre än Kommuninvests traditionella svenska obligationer.

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 515 000 ton undvikta CO2-utsläpp

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 515 000 ton undvikta CO2-utsläpp

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 08:00 CEST

De cirka 150 gröna investeringsprojekt som finansieras av Kommuninvests gröna obligationer bidrar till att minska eller undvika närmare 515 000 ton i årliga koldioxidutsläpp, enligt det kommunala låneinstitutets andra effektrapportering för gröna obligationer, s.k. impact report. Det motsvarar utsläppen från cirka 350 000 bilar med en körsträcka om 1 200 mil per år.

Kommuninvest uppdaterar sitt ramverk för gröna obligationer

Kommuninvest uppdaterar sitt ramverk för gröna obligationer

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 10:47 CEST

Kommuninvest, det kommunägda låneinstitutet, har publicerat ett uppdaterat ramverk avseende förmedling av gröna lån och emission av gröna obligationer. Det uppdaterade ramverket har beslutats av Kommuninvests miljökommitté för Gröna obligationer, som i huvudsak utgörs av oberoende miljö- och energispecialister från den kommunala sektorn.

Rapport: Försäljningar av kommunala anläggningstillgångar

Rapport: Försäljningar av kommunala anläggningstillgångar

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 11:00 CET

​I rapporten Försäljningar av kommunala anläggningstillgångar har Kommuninvest låtit granska försäljningarna av bostäder, övriga fastigheter, mark, tomträtter och aktier i kommunsektorn under åren 2013-2016.

Kommuninvest lanserar K2311, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Kommuninvest lanserar K2311, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 11:11 CET

​Kommuninvest kommer inom kort, givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen, benämnd K2311, får förfall den 13 november 2023. Avsikten är att uppnå benchmarkstatus med 3 miljarder kronor utestående första handelsdagen. De slutliga villkoren fastställs inom kort.

Kommuninvest i Sverige AB (publ) bokslutskommuniké 2017: Stora kommunala investeringsbehov ger ökad utlåning

Kommuninvest i Sverige AB (publ) bokslutskommuniké 2017: Stora kommunala investeringsbehov ger ökad utlåning

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 11:14 CET

​Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB fortsatte under 2017 att växa, till följd av stora investeringsbehov bland kommuner och landsting/regioner. Bokslutskommunikén för 2017 visar att utlåningen ökade med 12 procent under året, till 310 (277) miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick till 1 123,8 (398,2) miljoner kronor och bruttosoliditetsgraden var 1,78 (1,56) procent.

Kommuninvest lånar framgångsrikt upp 1 miljard USD

Kommuninvest lånar framgångsrikt upp 1 miljard USD

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 11:16 CET

​Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har lånat upp motsvarande 8 miljarder kronor i en internationell s.k. benchmarkobligation. Obligationen, som förfaller 22 april 2021, utbetalar en halvårsvis kupong om 2,375 procent och emitterades till en nivå om ca 24 räntepunkter över utestående amerikanska statsobligationer med förfall i januari 2021, motsvarande mid-swaps +4 räntepunkter.

Kommuninvests svenska benchmarkobligationer inkluderas i OMRXALL

Kommuninvests svenska benchmarkobligationer inkluderas i OMRXALL

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 11:18 CET

Nasdaq har beslutat att inkludera Kommuninvests svenska benchmarkobligationer i sitt bredaste obligationsindex, OMRXALL. Beslutet har föregåtts av en konsultation där bl.a. Sveriges största tillgångsförvaltare tillfrågats.

Kommuninvest uppdaterar 2017 års upplåningsprognos

Kommuninvest uppdaterar 2017 års upplåningsprognos

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 11:20 CET

Kommuninvest, det kommunägda låneinstitutet, har publicerat en uppdaterad upplåningsprognos för helåret 2017. Kommuninvest bedömer att total långfristig upplåning minskar till 75 mdkr, jämfört med tidigare kommunicerad upplåningsprognos om 90-95 mdkr.