Följ Kommuninvest

Taggar

pressbild

medarbetare

logotyp

​Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

​Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2019 07:30 CEST

Kommuninvest höjer sin prognos för långfristig upplåning till 120-140 miljarder kronor för 2019 till följd av fortsatt god utlåningstillväxt. Kommuninvest håller också fast vid sin förväntan om att öka emissionstakten av gröna obligationer till upp till en gång per kvartal. Fram till sista juni har Kommuninvest lånat upp motsvarande 75 miljarder kronor i långfristig upplåning.

Kommuninvest emitterar sin sjunde gröna obligation

Kommuninvest emitterar sin sjunde gröna obligation

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 08:40 CEST

Kommuninvest har gett ut en ny grön obligation om fem miljarder kronor, den sjunde hittills och den femte i svenska kronor. Obligationen köptes av 25 inhemska och internationella investerare och var en s.k. tap till en befintlig obligation med förfall 2024. Med en totalt utestående volym om 8,5 miljarder kronor är det den näst största gröna obligation som hittills emitterats i Norden.

Rosa stridsvagn intar Örebro i demokratins namn

Rosa stridsvagn intar Örebro i demokratins namn

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2019 10:00 CEST

Konst och annan kultur kan bidra till att auktoritära samhällen störtas och demokrati utvecklas. Ett bra exempel är Sammetsrevolutionen som banade väg för folkstyre i forna Tjeckoslovakien. För att uppmärksamma denna händelse – och samtidigt försöka väcka debatt om dagens demokrati – har Kommuninvest möjliggjort att en ny version av den tjeckiska konstnären David Černýs ikoniska verk Pink Tank

​Kommuninvest planerar sin sjunde gröna obligation

​Kommuninvest planerar sin sjunde gröna obligation

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2019 10:52 CEST

Kommuninvest har utsett Danske Bank, SEB och Swedbank till ledarbanker för en kommande ny grön obligation. Kommuninvest, som är Sveriges största emittent av gröna obligationer, hade i slutet av april beviljat 49 miljarder kronor i gröna lån till 251 projekt i 119 kommuner och regioner, avseende bland annat förnybar energi, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering.

​Kommuninvest emitterar 2-årig obligation i dollar

​Kommuninvest emitterar 2-årig obligation i dollar

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2019 08:30 CEST

Kommuninvest har emitterat 1,25 miljarder dollar i en ny 2-årig obligation under sitt benchmarkprogram för upplåning i USD. Den nya obligationen emitterades till en ränta motsvarande 12 räntepunkter över motsvarande amerikanska statsobligation, den lägsta skillnaden mot en amerikansk statsobligation som Kommuninvest någonsin uppnått.

Kommuninvest ger ut 7-årig obligation i SEK

Kommuninvest ger ut 7-årig obligation i SEK

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2019 11:50 CEST

Kommuninvest har emitterat en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. Den nya obligationen, kallad K2611, förfaller i november 2026 och emitterades till en ränta motsvarande 0,715 procents avkastning. Efter emissionen har Kommuninvest 198 miljarder kronor utestående i nio obligationer i det svenska obligationsprogrammet.

Kommuninvest lanserar K2611, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Kommuninvest lanserar K2611, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2019 15:40 CEST

Kommuninvest, som finansierar mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld, kommer inom kort, och givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. För närvarande består programmet av åtta obligationer med totalt 193 miljarder kronor utestående.

Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 14:30 CEST

Kommuninvest har uppdaterat sin prognos för långfristig upplåning. Prognosen är oförändrat 100-120 miljarder kronor för 2019, med förväntningar om utfall i den högre delen av intervallet till följd av god utlåningstillväxt under första kvartalet. Kommuninvest har hittills i år lånat upp motsvarande 39 miljarder kronor i långfristig upplåning.

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 662 000 ton i undvikta CO2-utsläpp

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 662 000 ton i undvikta CO2-utsläpp

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 16:00 CEST

​227 gröna investeringsprojekt finansierade med Kommuninvests gröna obligationer bidrar till drygt 662 000 ton i undvikta eller minskade CO2-utsläpp, motsvarande utsläppen från cirka 448 000 bilar med en körsträcka om 1200 mil per år. Det visar den senaste effektrapporteringen. Vid slutet av 2018 uppgick Kommuninvests portfölj av Gröna lån till 25,8 mdkr, med låntagare i 109 kommuner och regioner.

​Kommuninvest får höjd ESG-rating

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2019 11:00 CEST

Kommuninvest har förbättrat sin hållbarhetsrating från ISS-oekom med två steg, till B-, och tillhör nu den grupp finansiella institutioner som har högst hållbarhetsrating från det internationella rådgivningsföretaget. Bland de 78 finansiella institut som ISS-oekom utvärderat har mindre än tio procent erhållit ett betyg om B-. Inget institut har erhållit en högre nivå än B-.

Kommuninvest emitterar sin sjätte gröna obligation

Kommuninvest emitterar sin sjätte gröna obligation

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2019 14:35 CET

Kommuninvest har gett ut en ny grön obligation om 3,5 miljarder kronor. God efterfrågan och en övertecknad orderbok gjorde att obligationen kunde prissättas 2 räntepunkter lägre än Kommuninvests traditionella svenska obligationer. Kommuninvest har hittills emitterat 23,9 miljarder kronor i sex gröna obligationer, vilket gör Kommuninvest till största svenska emittent.

​Kommuninvest offentliggör planer på ny grön obligation

​Kommuninvest offentliggör planer på ny grön obligation

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2019 11:45 CET

Kommuninvest planerar att emittera en ny grön obligation, den sjätte hittills och den fjärde i svenska kronor. Till ledarbanker för transaktionen har utsetts Danske Bank, Nordea och SEB. I slutet av 2018 hade Kommuninvest lånat ut 26 miljarder i gröna lån, för 232 investeringsprojekt i 109 kommuner och regioner. Den gröna låneandelen var 7,4 procent.

Kommuninvest i Sverige AB (publ) bokslutskommuniké 2018: Kommuninvest stärker sin ställning på den kommunala lånemarknaden

Kommuninvest i Sverige AB (publ) bokslutskommuniké 2018: Kommuninvest stärker sin ställning på den kommunala lånemarknaden

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 08:00 CET

Kommuninvest ökade sin andel av kommunsektorns upplåning från 51 till 55 procent under 2018, samtidigt som den egna utlåningen ökade till 354 (308) miljarder kronor. Kommuninvest förväntar sig att kommunernas och regionernas upplåning ökade med 6 (4) procent till 637 (601) miljarder kronor under 2018, motsvarande 13,4 procent (13,1) av BNP.

Nordiska emittenter uppdaterar sin guide för effektrapportering från gröna obligationer

Nordiska emittenter uppdaterar sin guide för effektrapportering från gröna obligationer

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2019 08:00 CET

Nordic Position Paper on Green Bonds Impact Reporting, den vägledning för effektrapportering av gröna obligationer som utvecklats av en grupp nordiska emittenter, har uppdaterats. Med nya rekommendationer för rapportering av klimatrelaterad fysisk risk och FN:s utvecklingsmål hoppas initiativtagarna att vägledningen ska bidra till ökad harmonisering av rapportering för gröna obligationer.

​Största orderboken någonsin för en Kommuninvest-emission

​Största orderboken någonsin för en Kommuninvest-emission

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 11:25 CET

Kommuninvest har emitterat sin första stora USD-transaktion för året, en treårig obligation om 1,5 miljarder dollar (13,5 mdkr). Med en slutlig orderbok på över 3,5 miljarder dollar (31 mdkr) var det Kommuninvests mest övertecknade emission någonsin. Priset sattes till 12 baspunkter över referensräntan (mid-swaps), motsvarande cirka 22 baspunkter över jämförbara amerikanska statsobligationer.

Lina Dahlbäck och Ola Schön först att få Axelpriset

Lina Dahlbäck och Ola Schön först att få Axelpriset

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 07:00 CET

Lina Dahlbäck, ekonomichef i Malå kommun, och Ola Schön, kanslichef i Södertälje kommun, blev vinnare av 2018 års Axelpris. Priset, som instiftats av Kommuninvest och Public Partner, vill uppmärksamma kommunala tjänstemän som bidrar till att förstärka tilltron till samhällskontraktet och dess grundläggande demokratiska värden. Pristagarna erhåller 25.000 kr var.

Barclays utses till ny market maker i Kommuninvests svenska obligationsprogram

Barclays utses till ny market maker i Kommuninvests svenska obligationsprogram

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 10:07 CET

Barclays blir ny återförsäljare för Kommuninvest svenska benchmarkprogram. Därmed utgörs återförsäljargruppen av sex banker: Barclays, Danske Bank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank. Förändringen är ett led i Kommuninvests arbete att etablera kommunobligationer som en likvid del av den svenska obligationsmarknaden, och motiveras också av ett ökat intresse från utländska placerare.

Kommuninvest publicerar upplåningsprognos för 2019

Kommuninvest publicerar upplåningsprognos för 2019

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 17:27 CET

Kommuninvest prognosticerar ett upplåningsbehov om 100-120 miljarder kronor för 2018, dvs. för upplåning med längre än ett års löptid. Prognosen baseras på förväntad nyutlåning under 2019, omsättning av förfallande lån och förfall i upplåningsportföljen samt en bedömning av likviditetsreservens storlek vid utgången av 2019. Hittills under 2018 har Kommuninvest lånat upp 131,5 miljarder kronor.

Kommuninvest lånar 1,25 miljarder dollar

Kommuninvest lånar 1,25 miljarder dollar

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 12:21 CET

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har lånat upp motsvarande 11 miljarder kronor i en internationell s.k. benchmarkobligation. Orderboken uppgick till över 1,6 miljarder dollar och fler än 40 internationella placerare deltog, främst centralbanker, offentliga institutioner och banker.

Kommunernas investeringar på rekordnivå - men goda finanser minskar lånebehovet

Kommunernas investeringar på rekordnivå - men goda finanser minskar lånebehovet

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 06:00 CEST

Förra året ökade kommunsektorns investeringar till över 165 miljarder kronor, den högsta nivån någonsin, enligt en rapport från Kommuninvest. Investeringarna ökade med 14 procent, den största ökningen på över tio år. Det visar en ny rapport från Kommuninvest. Goda ekonomiska resultat i kommunerna gjorde dock att låneskulden, trots de höga investeringsvolymerna, bara ökade med 4 procent.