Följ Kommuninvest

Lägre upplåningsprognos

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2020 09:30 CEST

Kommuninvest har reviderat sin upplåningsprognos. Det totala långfristiga upplåningsbehovet, med löptider över ett år, förväntas uppgå till ca 150–160 miljarder kr under 2020. Detta är en minskning jämfört med den förra prognosen, där intervallet sträckte sig från 150 till 170 miljarder kr.

Den nya prognosen bygger på delprognoser för omsättning av befintliga lån, nyutlåning, kundernas efterfrågan gällande löptider samt likviditetsreservens storlek och finansiering vid årets slut.

Den primära anledningen till att prognosen revideras ner är en något lägre utlåningstillväxt. Utlåningsvolymerna, som under de första två månaderna av coronakrisen var mycket höga, har sedan dess återgått till normala eller något lägre nivåer.

Upplåningen kommer, beroende på priser och marknadsförutsättningar, att göras i bolagets strategiska upplåningsmarknader: SEK, USD och EUR. En mindre del kommer att vara grön upplåning.

- Efter den första perioden av marknadsturbulens återgick kommuners och regioners upplåning ganska snabbt till det normala. Samtidigt ska det betonas att osäkerheten i prognosen, p g a coronakrisen, fortsatt är större än vanligt, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

För ytterligare information

Christian Ragnartz, chef Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

David Ljung, kommunikationschef, tel: 073-068 45 45, e-mail: david.ljung@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 291 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.