Följ Kommuninvest

​Kommuninvest publicerar upplåningsprognos för 2020

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2019 15:00 CET

Kommuninvest, svenska kommuners och regioners egna låneinstitut, har publicerat sin upplåningsprognos för 2020. Kommuninvest bedömer att det totala långfristiga upplåningsbehovet, dvs. med längre än ett års löptid, uppgår till 140 – 160 miljarder kronor. Prognosen baseras på förväntad nyutlåning, omsättning av förfallande lån och förfall i upplåningsportföljen och en bedömning av likviditetsreservens storlek och finansiering vid utgången av året.

Detta är mer än för innevarande år där ett utfall om cirka 135 miljarder kronor förväntas. Ökningen består främst i att volymen förfallande lån på både skuld- och tillgångssida är högre under 2020. Kommuninvest förväntar sig att utlåningstillväxten för 2020 är i linje med 2019.

Upplåningar kommer i huvudsak göras i bolagets strategiska upplåningsmarknader svenska kronor, US-dollar och euro och en mindre del kommer att vara grön upplåning.

Idag finansieras mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld på över 650 miljarder kronor via Kommuninvest. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av högre marknadsandel och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och regioner.


Kontaktinformation

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström, Biträdande chef Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 51,  e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.