Följ Kommuninvest

​Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2019 07:30 CEST

Fortsatt stora kommunala investeringar bidrar till ökade upplåningsbehov för Kommuninvest

Kommuninvest, svenska kommuners och regioners egna låneinstitut, har uppdaterat sin prognos för långfristig upplåning (över 1 år). Prognosen höjs med 20 miljarder till ett nytt spann om 120-140 miljarder kronor för 2019 till följd av fortsatt god utlåningstillväxt.

God efterfrågan på Gröna Lån gör att Kommuninvest håller fast vid den förväntade ökningen av antalet emissioner av gröna obligationer, från tidigare en till två gånger per år till upp till en gång per kvartal. Fram till sista juni har Kommuninvest lånat upp motsvarande 75 miljarder kronor i långfristig upplåning.

Den långfristiga upplåningen kommer fortsatt att ha tyngdpunkt på benchmarkupplåning i SEK och USD, inklusive grön finansiering, samt upplåning i s.k. Uridashi-format på den japanska marknaden.

Idag finansieras mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld på cirka 640 miljarder kronor via Kommuninvest. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av högre marknadsandel och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och regioner.

Kontaktinformation

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 400 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.