Följ Kommuninvest

Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2019 14:30 CEST

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har uppdaterat sin prognos för långfristig upplåning över 1 års löptid. Prognosen är oförändrat 100-120 miljarder kronor för 2019, med förväntningar om utfall i den högre delen av intervallet till följd av god utlåningstillväxt under första kvartalet. Kommuninvest har hittills i år lånat upp motsvarande 39 miljarder kronor i långfristig upplåning.

Den långfristiga upplåningen kommer även framgent att ha fortsatt tyngdpunkt på benchmarkupplåning i SEK och USD, inklusive grön finansiering, samt upplåning i s.k. Uridashi-format på den japanska marknaden.

Fortsatt god efterfrågan på Gröna Lån från Kommuninvests medlemmar gör att Kommuninvest förväntar sig att öka emissionstakten av gröna obligationer, från tidigare en till två gånger årligen till upp till en gång per kvartal. Hittills har Kommuninvest emitterat sex gröna obligationer till ett totalt värde om 24 miljarder kronor, varav den senaste, i mars, var på 3,5 miljarder kronor.

Idag finansieras mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld på cirka 640 miljarder kronor via Kommuninvest. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av högre marknadsandel och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och landsting/regioner.

Kontaktinformation

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 400 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare.. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.