Följ Kommuninvest

Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2018

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2018 07:30 CEST

Kommuninvest höjer sin upplåningsprognos för 2018 till 110-125 miljarder kronor

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, uppdaterar sin prognos för långfristig upplåning, över 1 års löptid, till 110-125 miljarder kronor för 2018. Tidigare publicerad prognos var 85-100 miljarder kronor. Prognosen baseras på förväntat utfall 2018 av nyutlåning, omsättning av förfallande lån och förfall i upplåningsportföljen samt en bedömning av likviditetsreservens storlek vid utgången av 2018.

Det uppreviderade upplåningsbehovet är en följd av större efterfrågan på nya lån från Kommuninvests medlemmar och kunder. Förutom generellt god efterfrågan så har efterfrågan på längre löptider ökat. Kommuninvest har hittills i år lånat upp motsvarande 87 miljarder kronor i långfristig upplåning.

Den långfristiga upplåningen kommer även framgent att ha fortsatt tyngdpunkt på benchmarkupplåning i SEK och USD, inklusive grön finansiering, samt upplåning i s.k. Uridashi-format på den japanska marknaden.

Idag finansieras hälften av kommunsektorns totala låneskuld på dryga 600 miljarder kronor via Kommuninvest. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av högre marknadsandel och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och landsting/regioner. 

Kontaktinformation

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström, biträdande Chef för Skuldförvaltning, tel: 010-470 88 83, e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 360 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.