Följ Kommuninvest

​Kommuninvest lanserar ny 6-årig obligation i sitt svenska obligationsprogram

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2020 15:05 CET

Kommuninvest avser, givet marknadsförutsättningar, att inom kort emittera en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet. Obligationen, benämnd K2602, får förfall den 4 februari 2026. Avsikten är att uppnå benchmarkstatus med 3 miljarder kronor utestående första handelsdagen. De slutliga villkoren fastställs inom kort.

Kommuninvest finansierar mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld, och en stor andel av upplåningen kommer från det svenska benchmarkprogrammet. Total utestående volym i detta program är cirka 231 miljarder kronor i nio obligationer.

– Vi fortsätter uppbyggnaden av det svenska obligationsprogrammet, som successivt blivit en väl etablerad del av den svenska räntemarknaden. Fokus ligger fortsatt på transparens, förutsägbarhet och flexibilitet mot investerares efterfrågan, säger Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltningen.

Det svenska obligationsprogrammet är kommuners och regioners gemensamma program för upplåning i den svenska kapitalmarknaden. Genom att tydligt fokusera upplåningen till ett fåtal marknader skapas förutsättningar att växla ut på bolagets grundläggande idé – att genom samarbete skapa förutsättningar för effektiv finansiering för kommuners och regioners investeringar.

Kommuninvests nuvarande prognos för långfristig upplåning för 2020 är 140–160 miljarder kronor.

För ytterligare information

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström, Biträdande Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 51, e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.