Följ Kommuninvest

Kommuninvest lanserar K2611, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2019 15:40 CEST

Kommuninvest avser inom kort emittera en ny 7,5-årig obligation

Kommuninvest kommer inom kort, och givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen, benämnd K2611, får förfall den 12 november 2026. Avsikten är att erhålla benchmarkstatus med 3 miljarder kronor utestående första handelsdagen. De slutliga villkoren fastställs inom kort.

Kommuninvest finansierar mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld, och har en betydande andel av sin upplåning i ett benchmarkprogram för obligationsutgivning i svenska kronor. Totalt utestående volym i programmet uppgår till ca 193 miljarder kronor i åtta obligationer.

– Vi fortsätter uppbyggnaden av det svenska obligationsprogrammet, som successivt blivit en väl etablerad del av den svenska räntemarknaden. Fokus ligger fortsatt på transparens, förutsägbarhet och att i möjligaste mån kunna tillmötesgå investerares behov, säger Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltningen.

Det svenska obligationsprogrammet är kommuners och regioners gemensamma program för upplåning i kapitalmarknaden. Genom att tydligt fokusera upplåningen till ett fåtal marknader ges förutsättningar att växla ut på bolagets grundläggande idé – att genom samarbete skapa förutsättningar för effektiv finansiering för kommuners och regioners investeringar.

Kommuninvests nuvarande prognos för långfristig upplåning för 2019 är 100-120 miljarder kronor, med förväntningar om utfall i den högre delen av spannet.

Se länk för mer information om det svenska obligationsprogrammet.

För ytterligare information

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Pelle Ekestubbe, Senior förvaltare, tel: 010-470 88 62, e-mail: pelle.ekestubbe@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 400 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.