Följ Kommuninvest

Kommuninvest lånar upp 2,5 miljarder dollar i sin största obligation hittills

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 10:29 CEST

Kommuninvest har lånat upp 2,5 miljarder dollar för att finansiera svenska kommuninvesteringar

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har emitterat sin största USD-benchmark-obligation någonsin. På tisdagen emitterade Kommuninvest 2,5 miljarder dollar, motsvarande cirka 22 miljarder kronor, i en lång 2-årig USD-obligation med förfall i oktober 2020. Obligationen betalar en halvårsvis kupong om 2,75 % och emitterades till en nivå om ca 32 räntepunkter över 2-åriga amerikanska statsobligationer, motsvarande mid-swaps +2 räntepunkter.

Emissionen motiverades av en stark tillväxt i Kommuninvests utlåningsportfölj, som vuxit till följd av en ny och mer konkurrenskraftig prissättningsmodell och fortsatt stark tillväxt i kommunala investeringar. Med emissionen har också storleken och löptiden på Kommuninvests likviditetsreserv ökat och förlängts.

Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterade:

- Vi är mycket nöjda med denna transaktion och med det starka stödet för Kommuninvest-obligationer från en mycket bred global investerarbas. Inför sommarmånaderna och i en positiv marknadsmiljö efter den senaste tidens turbulens ville vi säkra en stor del av årets finansieringsbehov och utöka vår likviditetsreserv.

Kommuninvest fortsätter att växa till följd av större marknadsandel och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och landsting/regioner. Utlåningstillväxten, som var tolv procent år 2017 och nio procent år 2016, förväntas vara fortsatt stark under överskådlig framtid.

Idag finansieras hälften av kommunsektorns totala låneskuld på dryga 600 miljarder kronor via Kommuninvest. Kommuninvests nuvarande långsiktiga finansieringsprognos för 2018 är 85-100 miljarder kronor. En uppdaterad prognos kommer att publiceras inom en snar framtid.

För mer information om transaktionen, se bifogad Press Points (på engelska).

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 360 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.