Följ Kommuninvest

Kommuninvest lånar 1 miljard dollar på tre år

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2018 16:20 CEST

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har lånat upp motsvarande 9 miljarder kronor i en internationell s.k. benchmarkobligation. Obligationen, som förfaller 16 november 2021, utbetalar en halvårsvis kupong om 3,00 procent och emitterades till en nivå om 19,4 räntepunkter över utestående amerikanska statsobligationer med förfall i september 2021, motsvarande mid-swaps +3 räntepunkter. Detta är en av de lägsta nivåerna mot swapräntan som Kommuninvest någonsin emitterat en treårig obligation på. Det var även en av de lägsta nivåerna hittills i förhållande till amerikanska statsobligationer.

Orderboken uppgick till närmare 1,3 miljarder dollar och över 50 internationella placerare deltog, främst centralbanker, offentliga institutioner och banker. Banker använder Kommuninvests obligationer i sina likviditetsportföljer.

Lånevillkor
Emittent Kommuninvest i Sverige AB
Storlek USD 1 miljard
Kupong 3,000 % halvårsvis
Förfallodatum 16 november 2021
Pris 99,799%
Ränta 3,103%%
Ränteskillnad mot dollarmarknadens swapränta 3 räntepunkter
Ränteskillnad mot amerikanska staten 19,4 räntepunkter
Ledarbanker BofAML, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan

Kommuninvest fortsätter växa och finansierar idag cirka hälften av kommunsektorns totala låneskuld. Kommuninvest räknar totalt med att låna upp 130 miljarder kronor i långfristig upplåning under 2018, varav 114 miljarder har genomförts efter denna dollarupplåning.

Marcus Waineby, senior förvaltare upplåning på Kommuninvest, kommenterar:   

- Det här blev en lyckad transaktion för Kommuninvest. Investerarintresset var väl spritt geografiskt och omfattar såväl centralbanker, offentliga institutioner som banker och andra institutionella placerare.

För mer information om transaktionen, se Press Points (på engelska) som bifogas denna release.

Kontaktinformation

Tobias Landström, Biträdande chef Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 51, e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Marcus Waineby, Senior Förvaltare, Upplåning, tel: 070-696 77 69, e-mail: marcus.waineby@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 400 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.