Följ Kommuninvest

Kommuninvest inför nytt emissionsförfarande

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2020 08:30 CET

(Texten uppdaterades 2020-03-17)

Utvecklingen kring covid-19 har skapat dramatisk volatilitet på finansmarknaden som bl a påverkar transparensen i marknaden negativt. Samtidigt är efterfrågan på Kommuninvests benchmarkobligationer i SEK, så kallade Kommunobligationer, mycket stor. För att i detta extrema läge säkerställa marknadsmässiga priser vid upplåning och därmed understödja marknadens funktionssätt har Kommuninvest beslutat att fr o m idag tillämpa ett nytt emissionsförfarande.

Förändringen innebär att Kommuninvest omgående slutar med dagliga s k ”tap”-emissioner i de åtta utestående Kommunobligationerna. I stället övergår bolaget till att, enligt en ”varannan-vecka-varannan-obligation”-rutin, vid behov emittera i hälften av Kommunobligationerna under en vecka och i den andra hälften under nästkommande vecka. Genom att tillämpa ”varannan-vecka-varannan-obligation”-rutinen kommer i princip hela obligationskurvan kunna emitteras varje vecka, vilket säkerställer god flexibilitet och fortsatt låga risker.

Detta sker enligt en i förväg beslutad och kommunicerad plan. I ett första steg kommer Kommuninvest att publicera en emissionskalender som tillsvidare uppdateras kvartalsvis. Den första kalendern kommer att publiceras inom kort. Nästa möjliga emissionsdag är onsdagen den 18 mars. Vid detta tillfälle kommer följande Kommunobligationer att kunna emitteras: K2109, K2302, K2410 och K2602. 

Villkoren för emissionerna, såsom indikativ volym och val av löptid/-er, kommer för varje tillfälle att publiceras i förväg. Precis som tidigare kommer det långsiktiga utbudet att styras av kommunsektorns lånebehov och en konservativ inställning till risk. Kvarstår gör även regeln att endast Kommuninvests återförsäljare får lägga bud vid emissionerna. Resultatet av varje emission kommer att publiceras löpande.

- Att införa ett nytt emissionsförfarande är en förändring som vi övervägt under en tid till följd av växande volymer, men beslutet har påverkats av den unika omvärldssituationen. Genom en öppen och tydlig upplåningsstrategi, som överensstämmer mer med hur svenska staten lånar genom Riksgälden, vill vi underlätta prisbildningen i ett mycket utmanande finansiellt läge, säger Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest.

För ytterligare information

Christian Ragnartz, chef Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström, bitr chef Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 51, e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung, kommunikationschef, tel: 073-068 45 45, e-mail: david.ljung@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.