Följ Kommuninvest

​Kommuninvest emitterar 2-årig obligation i dollar

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2019 08:30 CEST

Kommuninvests senaste emission uppgick till 1,25 miljarder dollar

Kommuninvest har emitterat motsvarande 12 miljarder kronor i en ny 2-årig obligation för sitt program för s.k. benchmarkupplåning i USD.

Den nya obligationen förfaller 29 maj 2021 och emitterades till en ränta motsvarande 2,35 procents avkastning, 6 räntepunkter över referensräntan, den s.k. swapräntan, och 12 räntepunkter över motsvarande amerikanska statsobligation. Det är den lägsta skillnaden mot en amerikansk statsobligation som Kommuninvest någonsin uppnått.

Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterade:

- Vi är nöjda över det goda mottagandet för denna USD-emission, och att vi kunde emittera till så låga nivåer jämfört med amerikanska staten. Det är ett erkännande för Kommuninvest som emittent och bidrar till kostnadseffektiv finansiering för Kommuninvests medlemmar.

Efter emissionen har Kommuninvest tolvutestående benchmarkobligationer i USD, med förfall årligen mellan 2019 och 2022. Den totala utestående volymen i programmet uppgår till drygt 145 miljarder kronor (15 miljarder USD).

Kommuninvests nuvarande prognos för långfristig upplåning för 2019 är 100–120 miljarder kronor, med förväntningar om utfall i den högre delen av spannet. Med aktuell USD-emission har totalt 61 miljarder kronor hittills lånats upp. 

Mer information

Mer information om Kommuninvests USD benchmarkprogram finns i anslutning till denna release. Detaljer rörande transaktionen finns i Press Points (på engelska).

Kontaktpersoner

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Marcus Waineby, Senior förvaltare, tel: 010-470 88 62, e-mail: marcus.waineby@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 400 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.