Följ Kommuninvest

Kommunernas investeringar på rekordnivå - men goda finanser minskar lånebehovet

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2018 06:00 CEST

Mer än hälften av både kommunernas och landstingens investeringar avser bostäder och fastigheter.

Omfattande renoveringsbehov i bostäder och fastigheter byggda på 60- och 70-talet i kombination med en kraftig befolkningstillväxt drev under förra året upp kommunsektorns investeringar till över 165 miljarder kronor, den högsta nivån någonsin. Investeringarna ökade med 14 procent jämfört med 2016, den största ökningen på över tio år. Det visar en ny rapport från Kommuninvest, kommunsektorns gemensamma låneinstitut 

Behovet att finansiera investeringarna med externa lån begränsades dock av kommunernas goda ekonomiska resultat, som legat på rekordhöga nivåer under senare år. Trots de höga investeringsvolymerna ökade låneskulden enbart med 4,2 procent, en av de lägsta ökningstakterna på länge. Vid utgången av 2017 uppgick den kommunala låneskulden till 601 miljarder kronor, eller 13,1 procent av BNP.

Det är framförallt behoven att bygga och renovera nya bostäder, skolor och vårdfastigheter som driver på kommunsektorns investeringar. Bland kommunerna avsåg 56 procent av investeringarna bostäder och fastigheter, 30 procent avsåg infrastrukturinvesteringar och 9 procent avsåg investeringar i fjärrvärme- och elproduktion. För landstingen/regionerna stod fastighetsinvesteringar för cirka hälften av investeringsvolymen.

Kommuninvests VD Tomas Werngren kommenterar:

– Ökade välfärdsinvesteringar är en naturlig konsekvens av den kraftiga befolkningstillväxten, och träffar i hög grad kommunsektorn där en stor del av välfärden levereras. Investeringarna behöver göras, och är enligt vår bedömning hållbara givet kommunsektorns starka finansiella ställning. Utmaningar finns dock, särskilt om konjunkturen försvagas och ökningen av skatteunderlaget minskar.

Kommuninvest bedömer att investeringsbehoven kommer vara betydande i många år framöver. Rapportförfattaren Mattias Bokenblom, forskningsansvarig på Kommuninvest, flaggar dock för att Kommuninvests tidigare prognos om en fördubbling av den kommunala låneskulden mellan 2015 och 2024 kan komma att behöva revideras

– Om de senaste årens resultat i kommunsektorn står sig måste vi nog ompröva vår bedömning, eftersom kommunerna då i högre utsträckning kommer att investera med egna pengar i stället för med lånade, säger Mattias Bokenblom.

Rapporten bifogas denna release och finns även tillgänglig för nedladdning på Kommuninvests hemsida www.kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 430 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.