Följ Kommuninvest

Gröna lån finansierar miljösanering för ny stadsdel i Trollhättan

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2019 10:32 CET

Ett tidigare industriområde i Trollhättan ska omvandlas till den nya stadsdelen Vårvik, med upp till 1 800 lägenheter. Först ska dock området marksaneras och strandkanten mot älven säkras mot skredrisk.

Trollhättans Stad blir en av de första kommunerna i Sverige att erhålla grön finansiering för ett miljösaneringsprojekt. När ett tidigare industriområde vid Göta Älv omvandlas till den nya stadsdelen Vårvik finansieras de förberedande marksaneringsarbetena med Gröna lån från Kommuninvest och bidrag från Naturskyddsverket.

I det område som tidigare utgjorde Stridsbergs industriområde i Trollhättan, finns en stor del av stadens industriella arv. Här har det tillverkats filar, sågblad och hyveljärn med stål från Martinverket, en historisk industribyggnad som kommer bli den nya stadsdelen Vårviks flaggskepp. Martinverket ska sätta prägeln på hela området är det tänkt. När allt är klart år 2030-2032 har 1 600 till 1 800 lägenheter byggts, tilsammans med verksamhetslokaler, förskola och annan kommunal service. 

Men först ska det sju hektar stora området saneras och de tungmetaller, kolväten och olja som över tid förorenat marken forslas bort och sorteras. Ca 170 000 ton förorenade massor ska hanteras. Dessutom behöver strandkanten mot Göta Älv förstärkas, eftersom den ökade risken för erosion skulle kunna orsaka betydande miljöskador.

Inledande marksanering och skredriskhantering finansieras med 123 mnkr i Gröna lån från Kommuninvest. Trollhättans Stad har också fått statlig medfinansiering om 52 mnkr från Naturskyddsverket.

Malin Nyberg, stadsutvecklare i Trollhättan betonar vikten av hållbarhetsarbetet i stadsutvecklingen.

- Planen för en hållbar stadsdel har varit en prioriterad fråga redan tidigt i processen. Vi är medvetna om vilket ansvar vi måste ta för att bygga för framtiden och för kommande generationer.

Hållbarhetsprogrammet för Vårvik tar sikte dels på bättre möjligheter för de boende att välja en hållbar livsstil dels på stor variation på bostäder för olika målgrupper. Klimatsmarta byggnader med låg miljö- och klimatbelastning är också ett grundkrav. Cykelvägar och kollektivtrafik ska göra det enkelt att miljösmart transportera sig till och från stadsdelen, och områdets nya invånare ska ha tillgång till elbils- eller gasbilspooler. 

- I Vårvik skapas en stadsdel där omkring 4 000 människor kommer bo, med förskola och äldreboende runt husknuten, säger Malin Nyberg. En ny bro över älven binder samman staden och Trollhättans vackra vattennära miljöer optimeras och gör platsen tillgänglig för alla.

Totalt har Trollhättans Stad beviljats 1,6 miljarder kronor i Gröna lån för elva olika projekt, se tabell nedan. Det gör Trollhättan till en av Sveriges största gröna kommunala låntagare.

Investeringen avser Ansökt belopp Låntagare Projekt kategori
Energieffektivisering 5 140 000 Kraftstaden fastigheter Trollhättan AB Gröna byggnader
Nybyggnad av skola/förskola 43 000 000 Kraftstaden fastigheter Trollhättan AB Gröna byggnader
Nybgygnation av kontorsfastighet 55 000 000 Kraftstaden fastigheter Trollhättan AB Gröna byggnader
Nybyggnation av lägenheter 59 000 000 AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag Gröna byggnader
Nybyggnation av grundskola 551 000 000 Kraftstaden fastigheter Trollhättan AB Gröna byggnader
Nybyggnation av förskola 33 000 000 Kraftstaden fastigheter Trollhättan AB Gröna byggnader
Nybyggnation av förskola 38 000 000 Kraftstaden fastigheter Trollhättan AB Gröna byggnader
Nybyggnation av kontorsfastighet 255 000 000 Kraftstaden fastigheter Trollhättan AB Gröna byggnader
Nybyggnation av flerbostadshus 443 000 000 AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag Gröna byggnader
Nybyggnation av förskola 38 800 000 AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag Gröna byggnader
Vårvik sanering och
skredriskhantering
123 000 000 Trollhättan exploatering AB Miljöåtgärder
Totalt 1 643 940 000


För mer information

Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Björn Söderlundh, Utlåningschef, bjorn.soderlundh@kommuninvest.se, 0725-126217


Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.