Följ Kommuninvest

​14 kommuner och regioner har beviljats mer än 1 miljard i Gröna lån

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2019 09:00 CET

14 investeringsprojekt i Kalmar kommun har hittills beviljats 1,1 mdkr i Gröna lån. Flera avser bostäder i Kalmarhems regi.

Under sitt ramverk för gröna obligationer lånefinansierar Kommuninvest svenska kommunala investeringsprojekt inom åtta områden, bland annat förnybar energi, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering. Det fortsatt stora investeringarna i gröna projekt gör att allt fler kommuner och regioner väljer att finansiera sina projekt med Gröna lån från Kommuninvest. 

Kalmar kommun är en av de 14 kommuner som beviljats mer än 1 miljard kronor i Gröna lån. F.n finansierar man 16 investeringsprojekt inom sex olika projektkategorier med Gröna lån. Enligt Maria Björkman, ekonomidirektör på Kalmar kommun, har klimat- och miljöfrågorna aldrig varit viktigare och behovet av förändring är stort.

- Som kommun har vi ett stort ansvar att agera och driva ett omfattande klimat- och miljöarbete, och där är investeringar en viktig del. I grund och botten handlar det om att hushålla med miljömässiga och sociala såväl som ekonomiska resurser.

Kommunfullmäktige i Kalmar har beslutat att de Globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, ska vara vägledande för hållbarhetsarbetet i kommunkoncernen.Maria Björkman lyfter fram vikten av energieffektivisering.

- Att övergå till förnybar energi räcker inte, vi måste också använda energin smart. Kommunens stora energitjänsteprojekt, där vi hittills minskat energianvändningen med cirka 20 procent i hälften av kommunens fastighetsbestånd, finansieras delvis med Gröna lån. Det är bra för både miljö och ekonomi och bidrar till vårt mål om kostnadseffektiv och hållbar finansiering.

I tabell nedan redovisas de 14 kommuner och regioner som beviljats mer än 1 miljard kronor i Gröna lån. Totalt omfattar den 101 gröna investeringsprojekt med totalt 27,6 miljarder kronor i beviljade Gröna lån. Det minsta projektet är på 250 000 kr, avseende renovering och energieffektivisering i Kalmar. Det största, på 3,1 miljarder kr avser uppförande av en ny sjukhusbyggnad i Eskilstuna för Region Sörmland.

I slutet av oktober 2019 uppgick Kommuninvests portfölj av Gröna lån till totalt 325 projekt i 135 kommuner och regioner. Totalt hade 59,9 miljarder kronor beviljats, varav 37,7 miljarder kronor hade utbetalts.

Kommun/Region Beviljat belopp Antal projekt

Region Sörmland
4 571 200 000 4
Skellefteå 3 287 238 918 14
Borås 3 000 000 000 2
Skövde 2 185 119 000 15
Kristianstad 1 921 000 000 11
Trollhättan 1 820 940 000 11
Region Värmland 1 774 000 000 2
Umeå 1 771 500 000 7
Luleå 1 600 000 000 2
Lidköping 1 441 700 000 14
Region Västerbotten 1 117 600 000 1
Kalmar 1 104 659 558 16
Botkyrka 1 010 000 000 1
Uppsala 1 000 000 000 1

Totalt
27 604 957 476 101

För mer information

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Björn Söderlundh, Utlåningschef, bjorn.soderlundh@kommuninvest.se, 0725-126217

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.