Följ Kommuninvest

Taggar

pressbild

medarbetare

logotyp

​Kommunernas och regionernas skuldsättning fortsätter att öka

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2019 08:34 CEST

Den kommunala låneskulden ökade till 656 miljarder kronor under 2018, som en följd av stora investeringsbehov och försämrade resultat i kommunsektorn. Det visar en rapport från Kommuninvest, som bedömer att prioriteringar mellan olika investeringar blir allt mer nödvändiga för att upprätthålla en ekonomi i balans. Sammantaget motsvarar kommunsektorns skuldsättning 13,7 procent av BNP.

​Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 09:30 CEST

Kommuninvest har uppdaterat sin upplåningsprognos för 2019, avseende långfristig upplåning. Prognosen är oförändrat 120-140 miljarder kronor, dock med förväntan på utfall i högre delen av intervallet till följd av god utlåningstillväxt. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av en starkare marknadsposition, fler medlemmar och ökade välfärdsinvesteringar i svenska kommuner och regioner.

Kommuninvest offentliggör beslut om strategiska upplåningsmarknader

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 09:30 CEST

Kommuninvest har beslutat att marknaderna för benchmarkupplåning i EUR, SEK och USD är strategiska, vilket innebär att Kommuninvest avser vara en återkommande emittent och ha en långsiktig närvaro. Beslutet gäller både traditionell upplåning och och s.k. hållbar upplåning, t.ex. gröna obligationer. Beslutet innebär att EUR tillkommer som strategisk upplåningsvaluta.

Kommuninvest har beviljat över 55 miljarder i Gröna lån

Kommuninvest har beviljat över 55 miljarder i Gröna lån

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2019 08:30 CEST

Grön finansiering växer snabbt i Sverige. Det kommunägda kreditinstitutet Kommuninvest lanserade Gröna lån 2015 och har hittills beviljat 58 miljarder kronor för 312 gröna projekt. Bara under årets första nio månader ökade volymen med 46 procent. Totalt har 132 kommuner och regioner hittills beviljats finansiering med Gröna lån, främst för gröna byggnader.

​Kommuninvest emitterar 3-årig obligation i dollar

​Kommuninvest emitterar 3-årig obligation i dollar

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2019 09:40 CEST

Kommuninvests senaste benchmarkobligation, om 1,25 miljarder dollar och med tre års löptid, mötte stark efterfrågan och innebar den lägsta spreaden mot amerikanska statsobligationer som Kommuninvest hittills uppnått. Orderboken på 3,2 miljarder USD och mer än 70 deltagande investerare gjorde att Kommuninvest kunde emittera till 11 baspunkter över motsvarande amerikanska statsobligation.

​Nytt samarbete ska underlätta för byggbranschen att ställa klimatkrav

​Nytt samarbete ska underlätta för byggbranschen att ställa klimatkrav

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2019 09:35 CEST

Ett unikt samverkansprojekt som syftar till att reducera byggbranschens klimatpåverkan har startat, med Sveriges Allmännytta, Kommuninvest och IVL samt bostadsföretag och entreprenörer som samarbetsparter. Målet är en branschstandard för att beräkna klimatpåverkan och kunna ställa klimatkrav vid nyproduktion. Projektet vill även utveckla livscykelbaserade klimatkrav för finansieringen.

​Kommuninvest emitterar sin åttonde gröna obligation

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2019 08:49 CEST

Kommuninvest har gett ut en ny grön obligation om 3 miljarder kronor, med bland annat Alecta, Länsförsäkringar och SEB IM som investerare. Kommuninvest har nu 22,5 miljarder kronor samt 500 miljoner dollar utestående i fem gröna obligationer. Totalt har 35,5 miljarder utbetalats i Gröna lån till 284 investeringsprojekt i 124 kommuner och regioner.

Rosa stridsvagn intar Raoul Wallenbergs Torg, i demokratins namn

Rosa stridsvagn intar Raoul Wallenbergs Torg, i demokratins namn

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2019 06:53 CEST

På måndagsförmiddagen invigdes den tjeckiske konstnären David Černý’s verk Pink Tank i Stockholm, i närvaro av bland annat Tjeckiens utrikesminister Tomáš Petříček och skådespelaren Lena Endre. Konstverket, en nyversion av det ursprungliga verket, har kommit att symbolisera fredlig, demokratisk frigörelse och ställs ut på Raoul Wallenbergs Torg i samband med 30-årsfirandet av järnridåns fall.

Kommuninvest i Sverige AB (publ) delårsrapport 2019: Kommunernas investeringar ökar efterfrågan på krediter

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2019 16:00 CEST

Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB ökade sina utlåningsvolymer med 9 (7) procent under första halvåret, visar delårsrapporten. Detta var en effekt både av ökad kommunal upplåning och att en allt högre andel av sektorns låneskuld hanteras via Kommuninvest. Rörelseresultatet för de första sex månaderna uppgick till 359,4 (391,3) miljoner kronor.

​Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

​Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2019 07:30 CEST

Kommuninvest höjer sin prognos för långfristig upplåning till 120-140 miljarder kronor för 2019 till följd av fortsatt god utlåningstillväxt. Kommuninvest håller också fast vid sin förväntan om att öka emissionstakten av gröna obligationer till upp till en gång per kvartal. Fram till sista juni har Kommuninvest lånat upp motsvarande 75 miljarder kronor i långfristig upplåning.

Kommuninvest emitterar sin sjunde gröna obligation

Kommuninvest emitterar sin sjunde gröna obligation

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 08:40 CEST

Kommuninvest har gett ut en ny grön obligation om fem miljarder kronor, den sjunde hittills och den femte i svenska kronor. Obligationen köptes av 25 inhemska och internationella investerare och var en s.k. tap till en befintlig obligation med förfall 2024. Med en totalt utestående volym om 8,5 miljarder kronor är det den näst största gröna obligation som hittills emitterats i Norden.

Rosa stridsvagn intar Örebro i demokratins namn

Rosa stridsvagn intar Örebro i demokratins namn

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2019 10:00 CEST

Konst och annan kultur kan bidra till att auktoritära samhällen störtas och demokrati utvecklas. Ett bra exempel är Sammetsrevolutionen som banade väg för folkstyre i forna Tjeckoslovakien. För att uppmärksamma denna händelse – och samtidigt försöka väcka debatt om dagens demokrati – har Kommuninvest möjliggjort att en ny version av den tjeckiska konstnären David Černýs ikoniska verk Pink Tank

​Kommuninvest planerar sin sjunde gröna obligation

​Kommuninvest planerar sin sjunde gröna obligation

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2019 10:52 CEST

Kommuninvest har utsett Danske Bank, SEB och Swedbank till ledarbanker för en kommande ny grön obligation. Kommuninvest, som är Sveriges största emittent av gröna obligationer, hade i slutet av april beviljat 49 miljarder kronor i gröna lån till 251 projekt i 119 kommuner och regioner, avseende bland annat förnybar energi, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering.

​Kommuninvest emitterar 2-årig obligation i dollar

​Kommuninvest emitterar 2-årig obligation i dollar

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2019 08:30 CEST

Kommuninvest har emitterat 1,25 miljarder dollar i en ny 2-årig obligation under sitt benchmarkprogram för upplåning i USD. Den nya obligationen emitterades till en ränta motsvarande 12 räntepunkter över motsvarande amerikanska statsobligation, den lägsta skillnaden mot en amerikansk statsobligation som Kommuninvest någonsin uppnått.

Kommuninvest ger ut 7-årig obligation i SEK

Kommuninvest ger ut 7-årig obligation i SEK

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2019 11:50 CEST

Kommuninvest har emitterat en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. Den nya obligationen, kallad K2611, förfaller i november 2026 och emitterades till en ränta motsvarande 0,715 procents avkastning. Efter emissionen har Kommuninvest 198 miljarder kronor utestående i nio obligationer i det svenska obligationsprogrammet.

Kommuninvest lanserar K2611, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Kommuninvest lanserar K2611, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2019 15:40 CEST

Kommuninvest, som finansierar mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld, kommer inom kort, och givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. För närvarande består programmet av åtta obligationer med totalt 193 miljarder kronor utestående.

Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 14:30 CEST

Kommuninvest har uppdaterat sin prognos för långfristig upplåning. Prognosen är oförändrat 100-120 miljarder kronor för 2019, med förväntningar om utfall i den högre delen av intervallet till följd av god utlåningstillväxt under första kvartalet. Kommuninvest har hittills i år lånat upp motsvarande 39 miljarder kronor i långfristig upplåning.

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 662 000 ton i undvikta CO2-utsläpp

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 662 000 ton i undvikta CO2-utsläpp

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 16:00 CEST

​227 gröna investeringsprojekt finansierade med Kommuninvests gröna obligationer bidrar till drygt 662 000 ton i undvikta eller minskade CO2-utsläpp, motsvarande utsläppen från cirka 448 000 bilar med en körsträcka om 1200 mil per år. Det visar den senaste effektrapporteringen. Vid slutet av 2018 uppgick Kommuninvests portfölj av Gröna lån till 25,8 mdkr, med låntagare i 109 kommuner och regioner.

​Kommuninvest får höjd ESG-rating

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2019 11:00 CEST

Kommuninvest har förbättrat sin hållbarhetsrating från ISS-oekom med två steg, till B-, och tillhör nu den grupp finansiella institutioner som har högst hållbarhetsrating från det internationella rådgivningsföretaget. Bland de 78 finansiella institut som ISS-oekom utvärderat har mindre än tio procent erhållit ett betyg om B-. Inget institut har erhållit en högre nivå än B-.

Kommuninvest emitterar sin sjätte gröna obligation

Kommuninvest emitterar sin sjätte gröna obligation

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2019 14:35 CET

Kommuninvest har gett ut en ny grön obligation om 3,5 miljarder kronor. God efterfrågan och en övertecknad orderbok gjorde att obligationen kunde prissättas 2 räntepunkter lägre än Kommuninvests traditionella svenska obligationer. Kommuninvest har hittills emitterat 23,9 miljarder kronor i sex gröna obligationer, vilket gör Kommuninvest till största svenska emittent.