Följ Kommuninvest

Taggar

pressbild

medarbetare

logotyp

Kommuninvest lånar 1.25 miljarder USD i positiv benchmark-emission

Kommuninvest lånar 1.25 miljarder USD i positiv benchmark-emission

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2020 20:00 CEST

Kommuninvest lånar 1.25 miljarder USD i positiv benchmark-emission.

Digitalt Finansforum: Hur ska kommuner och regioner klara tuffare tider?

Digitalt Finansforum: Hur ska kommuner och regioner klara tuffare tider?

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2020 11:00 CEST

Kommuninvest bjuder nu in till det nya och helt digitala "Finansforum". Under 8 veckor i september och oktober arrangeras 8 webbinarier och 4 workshops på högaktuella och varierande teman.

”Välfärdsekonomerna” - ny expertgrupp med fokus på coronakrisen

”Välfärdsekonomerna” - ny expertgrupp med fokus på coronakrisen

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2020 08:00 CEST

Kommuninvest har tagit initiativ till en tillfällig expertgrupp, ”Välfärdsekonomerna”, för analys av kommuners och regioners ekonomi i coronakrisens spår.

Lägre upplåningsprognos

Lägre upplåningsprognos

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2020 09:30 CEST

Kommuninvest har reviderat sin upplåningsprognos. Det totala långfristiga upplåningsbehovet, med löptider över ett år, förväntas uppgå till ca 150–160 miljarder kr under 2020. Detta är en minskning jämfört med den förra prognosen, där intervallet sträckte sig från 150 till 170 miljarder kr.

Ny fokusrapport: ”Kommunsektorn lånar mer, men drar sannolikt ner på ökningstakten”

Ny fokusrapport: ”Kommunsektorn lånar mer, men drar sannolikt ner på ökningstakten”

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2020 11:20 CEST

Ny fokusrapport: ”Kommunsektorn lånar mer, men drar sannolikt ner på ökningstakten”.

Kommuninvest emitterar 1,25 miljarder USD i ny obligation

Kommuninvest emitterar 1,25 miljarder USD i ny obligation

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2020 17:20 CEST

Kommuninvest emitterade idag 1,25 miljarder USD i en ny obligation.

Tuffare klimatkrav ska ge grönare byggbransch

Tuffare klimatkrav ska ge grönare byggbransch

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2020 08:00 CEST

Idag lanserar IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest ett viktigt initiativ för att genom tuffare klimatkrav göra byggbranschen mer miljövänlig.

Ny rapport: Med småkommunstillägg kan hela landet leva

Ny rapport: Med småkommunstillägg kan hela landet leva

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2020 08:30 CEST

Kommuninvest publicerar en ny rapport: ”Utjämning av kommunalskatterna”. Författarna föreslår ett småkommunstillägg på 12 miljoner kr till varje kommun som har en befolkning på mindre än 10 000 invånare. Detta skulle underlätta för de minsta kommunerna i ett pressad ekonomiskt läge. Tillägget skulle omfatta 72 kommuner, spridda över hela landet, och ge en årlig totalkostnad på 864 miljoner kr.

Ny fokusrapport: ”Staten kan göra mer för att stötta viktiga välfärdsinvesteringar”

Ny fokusrapport: ”Staten kan göra mer för att stötta viktiga välfärdsinvesteringar”

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 08:30 CEST

Kommuninvest publicerar ny fokusrapport: ”Staten kan göra mer för att stötta viktiga välfärdsinvesteringar”.

Kommuninvest emitterar 5 miljarder kr i grön obligation

Kommuninvest emitterar 5 miljarder kr i grön obligation

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 16:00 CEST

Kommuninvest emitterar 5 miljarder kr i grön obligation.

Kommuninvest planerar för grön emission

Kommuninvest planerar för grön emission

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 09:00 CEST

Kommuninvest planerar för grön emission.

Kommuninvest ansluter sig till Nasdaq Sustainable Bond Network

Kommuninvest ansluter sig till Nasdaq Sustainable Bond Network

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 08:45 CEST

Kommuninvest ansluter sig till Nasdaq Sustainable Bond Network

Kommuninvest utvecklar sitt emissionsförfarande

Kommuninvest utvecklar sitt emissionsförfarande

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2020 17:00 CEST

Kommuninvest utvecklar sitt emissionsförfarande

Kommuninvest emitterar 2-årig obligation i USD-programmet

Kommuninvest emitterar 2-årig obligation i USD-programmet

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2020 18:30 CEST

Kommuninvest har emitterat 1 miljard USD, motsvarande ca 10 miljarder SEK, i en 2-årig obligation inom USD-benchmarkprogrammet.

Region Kalmar län går in i Kommuninvest som medlem nr 291

Region Kalmar län går in i Kommuninvest som medlem nr 291

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 09:00 CEST

Region Kalmar län blir medlem nr 291 i Kommuninvest.

Upplåningsprognosen för 2020 revideras

Upplåningsprognosen för 2020 revideras

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2020 09:00 CEST

Kommuninvest har reviderat sin upplåningsprognos för 2020. Det totala långfristiga upplåningsbehovet, med löptider över ett år, förväntas nu uppgå till ca 150–170 miljarder kr. Det är en höjning med 10 miljarder kr från årets första prognos.

Kommuninvest möjliggör inköp av corona-skydd

Kommuninvest möjliggör inköp av corona-skydd

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2020 08:30 CEST

I den pågående coronakrisen är många svenska kommuner för små för att på egen hand kunna köpa skyddsutrustning, desinfektionsmedel m m till acceptabla priser. SKL Kommentus inköpscentral AB (SKI) har därför fått i uppdrag att för svenska kommuners räkning genomföra gemensamma inköp i stor skala. För att SKI ska kunna genomföra detta går Kommuninvest in med en räntefri kredit på 500 miljoner kr.

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 611 000 ton i minskade CO2-utsläpp

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 611 000 ton i minskade CO2-utsläpp

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2020 11:00 CEST

2019 blev ett bra år för Kommuninvests gröna obligationer. Enligt den årliga effektrapporten Green Bonds Impact Report, December 2019, som presenteras idag, bidrog 329 gröna investeringar sammantaget till ca 611 000 ton i undvikta eller reducerade CO2-utsläpp. Det motsvarar utsläppen från cirka 416 000 bilar.

GPIF och Kommuninvest gör gemensam satsning på gröna obligationer

GPIF och Kommuninvest gör gemensam satsning på gröna obligationer

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 10:00 CET

Government Pension Investment Fund (GPIF), den japanska pensionsförvaltaren, och Kommuninvest har nyligen ingått ett partnerskap för att främja och utveckla en hållbar kapitalmarknad genom gröna obligationer samt öka användandet av ESG-kriterier i hanteringen av räntebärande investeringar.

Tillgänglighet och stabilitet för kommuner, regioner och marknader

Tillgänglighet och stabilitet för kommuner, regioner och marknader

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2020 16:45 CET

Med anledning av Covid-19 har Kommuninvest de senaste veckorna gjort ett omfattande arbete för att motverka smittspridning och säkra att krisberedskapen är god. Nu vidtas ytterligare åtgärder. Kommuninvest har full kapacitet att driva sin verksamhet, med tillgänlighet och stabilitet, även i den extraordinära situation som nu uppstått.