Följ Kommuninvest

Taggar

pressbild

medarbetare

logotyp

Senaste nytt

Ny rapport: Med småkommunstillägg kan hela landet leva

Ny rapport: Med småkommunstillägg kan hela landet leva

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2020 08:30 CEST

Kommuninvest publicerar en ny rapport: ”Utjämning av kommunalskatterna”. Författarna föreslår ett småkommunstillägg på 12 miljoner kr till varje kommun som har en befolkning på mindre än 10 000 invånare. Detta skulle underlätta för de minsta kommunerna i ett pressad ekonomiskt läge. Tillägget skulle omfatta 72 kommuner, spridda över hela landet, och ge en årlig totalkostnad på 864 miljoner kr.

Ny fokusrapport: ”Staten kan göra mer för att stötta viktiga välfärdsinvesteringar”

Ny fokusrapport: ”Staten kan göra mer för att stötta viktiga välfärdsinvesteringar”

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 08:30 CEST

Kommuninvest publicerar ny fokusrapport: ”Staten kan göra mer för att stötta viktiga välfärdsinvesteringar”.

Kommuninvest emitterar 5 miljarder kr i grön obligation

Kommuninvest emitterar 5 miljarder kr i grön obligation

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 16:00 CEST

Kommuninvest emitterar 5 miljarder kr i grön obligation.

Kommuninvest planerar för grön emission

Kommuninvest planerar för grön emission

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 09:00 CEST

Kommuninvest planerar för grön emission.

Kommuninvest ansluter sig till Nasdaq Sustainable Bond Network

Kommuninvest ansluter sig till Nasdaq Sustainable Bond Network

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 08:45 CEST

Kommuninvest ansluter sig till Nasdaq Sustainable Bond Network

Kommuninvest utvecklar sitt emissionsförfarande

Kommuninvest utvecklar sitt emissionsförfarande

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2020 17:00 CEST

Kommuninvest utvecklar sitt emissionsförfarande

Kommuninvest emitterar 2-årig obligation i USD-programmet

Kommuninvest emitterar 2-årig obligation i USD-programmet

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2020 18:30 CEST

Kommuninvest har emitterat 1 miljard USD, motsvarande ca 10 miljarder SEK, i en 2-årig obligation inom USD-benchmarkprogrammet.

Region Kalmar län går in i Kommuninvest som medlem nr 291

Region Kalmar län går in i Kommuninvest som medlem nr 291

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 09:00 CEST

Region Kalmar län blir medlem nr 291 i Kommuninvest.

Upplåningsprognosen för 2020 revideras

Upplåningsprognosen för 2020 revideras

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2020 09:00 CEST

Kommuninvest har reviderat sin upplåningsprognos för 2020. Det totala långfristiga upplåningsbehovet, med löptider över ett år, förväntas nu uppgå till ca 150–170 miljarder kr. Det är en höjning med 10 miljarder kr från årets första prognos.

Kommuninvest möjliggör inköp av corona-skydd

Kommuninvest möjliggör inköp av corona-skydd

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2020 08:30 CEST

I den pågående coronakrisen är många svenska kommuner för små för att på egen hand kunna köpa skyddsutrustning, desinfektionsmedel m m till acceptabla priser. SKL Kommentus inköpscentral AB (SKI) har därför fått i uppdrag att för svenska kommuners räkning genomföra gemensamma inköp i stor skala. För att SKI ska kunna genomföra detta går Kommuninvest in med en räntefri kredit på 500 miljoner kr.

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 611 000 ton i minskade CO2-utsläpp

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 611 000 ton i minskade CO2-utsläpp

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2020 11:00 CEST

2019 blev ett bra år för Kommuninvests gröna obligationer. Enligt den årliga effektrapporten Green Bonds Impact Report, December 2019, som presenteras idag, bidrog 329 gröna investeringar sammantaget till ca 611 000 ton i undvikta eller reducerade CO2-utsläpp. Det motsvarar utsläppen från cirka 416 000 bilar.

GPIF och Kommuninvest gör gemensam satsning på gröna obligationer

GPIF och Kommuninvest gör gemensam satsning på gröna obligationer

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 10:00 CET

Government Pension Investment Fund (GPIF), den japanska pensionsförvaltaren, och Kommuninvest har nyligen ingått ett partnerskap för att främja och utveckla en hållbar kapitalmarknad genom gröna obligationer samt öka användandet av ESG-kriterier i hanteringen av räntebärande investeringar.

Tillgänglighet och stabilitet för kommuner, regioner och marknader

Tillgänglighet och stabilitet för kommuner, regioner och marknader

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2020 16:45 CET

Med anledning av Covid-19 har Kommuninvest de senaste veckorna gjort ett omfattande arbete för att motverka smittspridning och säkra att krisberedskapen är god. Nu vidtas ytterligare åtgärder. Kommuninvest har full kapacitet att driva sin verksamhet, med tillgänlighet och stabilitet, även i den extraordinära situation som nu uppstått.

Kommuninvest inför nytt emissionsförfarande

Kommuninvest inför nytt emissionsförfarande

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2020 08:30 CET

Kommuninvest inför ett nytt emissionsförfarande.

Kommuninvest initierar en serie investerarsamtal om grön EUR-upplåning

Kommuninvest initierar en serie investerarsamtal om grön EUR-upplåning

Nyheter   •   Feb 19, 2020 15:30 CET

Efter sitt beslut i oktober om att ​addera EUR som strategisk valuta har Kommuninvest nu uppdragit åt Barclays, BNP Paribas, Danske Bank, J.P. Morgan och Swedbank att med start den 25 februari genomföra en serie investerarsamtal. Syftet är att diskutera Kommuninvests nya strategiska program för upplåning i EUR och gröna obligationer.

Nordiska emittenter uppdaterar sin guide för effektrapportering från gröna obligationer

Nordiska emittenter uppdaterar sin guide för effektrapportering från gröna obligationer

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2020 10:00 CET

Tio nordiska offentlig emittenter av gröna obligationer har uppdaterat sin vägledning för effektrapportering. På grund av en förändrad utsläppsfaktor för el kommer de nordiska emittenterna framgent rapportera mindre koldioxidpåverkan från många av sina finansierade gröna investeringar. Vägledningen innehåller också rekommendationer avseende EU:s gröna obligationsstandard och taxonomi.o

​Kommuninvest i Sverige AB (publ) bokslutskommuniké 2019: Ökad efterfrågan på finansiering bidrar till stark tillväxt för Kommuninvest

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2020 16:00 CET

Kommuninvest ökade sin andel av kommunsektorns upplåning till 56 (54) procent under 2019, visar bokslutskommunikén. Utlåningen ökade med 15 procent till 407 (356) miljarder kronor. Rörelseresultatet minskade till 392,1 (752,5) miljoner kronor, förklarat dels av medlemmarnas beslut om minskade marginaler i utlåningen dels av ett lägre resultat från orealiserade marknadsvärdesförändringar.

Kommuninvest ger ut 6-årig obligation i SEK

Kommuninvest ger ut 6-årig obligation i SEK

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2020 08:00 CET

Kommuninvests senaste obligation i svenska kronor mötte god efterfrågan och emissionen stängdes efter en minut vid 3 miljarder kronor emitterat. Efter emissionen har Kommuninvest tio utestående obligationer i det svenska obligationsprogrammet, med förfall årligen mellan 2020 och 2026. Den totala utestående volymen i programmet uppgår till cirka 234 miljarder kronor.

​Kommuninvest lanserar ny 6-årig obligation i sitt svenska obligationsprogram

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2020 15:05 CET

Kommuninvest avser inom kort ge ut en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet, med förfall i februari 2026. En stor del av Kommuninvests upplåning kommer från detta program, där totalt 231 mdkr f.n. är utestående i nio obligationer. Kommuninvest, som finansierar mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld, förväntar sig att låna upp totalt 140–160 miljarder kronor under 2019.

​Kommuninvest förbättrar sitt ESG-betyg från Sustainalytics, risken betraktas som ”försumbar”

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2020 09:44 CET

Kommuninvest har förbättrat sitt så kallade ESG-betyg från Sustainalytics. I en nyligen genomförd utvärdering erhöll Kommuninvest en ESG-riskbedömning på 9.1, vilket innebär att hållbarhetsrisk anses vara ”försumbar” enligt Sustainalytics. Detta placerade Kommuninvest bland de finansiella institutioner som bedöms ha lägst ESG-risk.