Följ Kommuninvest

Taggar

pressbild

medarbetare

logotyp

Senaste nytt

Kommuninvest uppdaterar sitt ramverk för gröna obligationer

Kommuninvest uppdaterar sitt ramverk för gröna obligationer

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 10:47 CEST

Kommuninvest, det kommunägda låneinstitutet, har publicerat ett uppdaterat ramverk avseende förmedling av gröna lån och emission av gröna obligationer. Det uppdaterade ramverket har beslutats av Kommuninvests miljökommitté för Gröna obligationer, som i huvudsak utgörs av oberoende miljö- och energispecialister från den kommunala sektorn.

Rapport: Försäljningar av kommunala anläggningstillgångar

Rapport: Försäljningar av kommunala anläggningstillgångar

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 11:00 CET

​I rapporten Försäljningar av kommunala anläggningstillgångar har Kommuninvest låtit granska försäljningarna av bostäder, övriga fastigheter, mark, tomträtter och aktier i kommunsektorn under åren 2013-2016.

Kommuninvest lanserar K2311, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Kommuninvest lanserar K2311, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 11:11 CET

​Kommuninvest kommer inom kort, givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen, benämnd K2311, får förfall den 13 november 2023. Avsikten är att uppnå benchmarkstatus med 3 miljarder kronor utestående första handelsdagen. De slutliga villkoren fastställs inom kort.

Kommuninvest i Sverige AB (publ) bokslutskommuniké 2017: Stora kommunala investeringsbehov ger ökad utlåning

Kommuninvest i Sverige AB (publ) bokslutskommuniké 2017: Stora kommunala investeringsbehov ger ökad utlåning

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 11:14 CET

​Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB fortsatte under 2017 att växa, till följd av stora investeringsbehov bland kommuner och landsting/regioner. Bokslutskommunikén för 2017 visar att utlåningen ökade med 12 procent under året, till 310 (277) miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick till 1 123,8 (398,2) miljoner kronor och bruttosoliditetsgraden var 1,78 (1,56) procent.

Kommuninvest lånar framgångsrikt upp 1 miljard USD

Kommuninvest lånar framgångsrikt upp 1 miljard USD

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 11:16 CET

​Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har lånat upp motsvarande 8 miljarder kronor i en internationell s.k. benchmarkobligation. Obligationen, som förfaller 22 april 2021, utbetalar en halvårsvis kupong om 2,375 procent och emitterades till en nivå om ca 24 räntepunkter över utestående amerikanska statsobligationer med förfall i januari 2021, motsvarande mid-swaps +4 räntepunkter.

Kommuninvests svenska benchmarkobligationer inkluderas i OMRXALL

Kommuninvests svenska benchmarkobligationer inkluderas i OMRXALL

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 11:18 CET

Nasdaq har beslutat att inkludera Kommuninvests svenska benchmarkobligationer i sitt bredaste obligationsindex, OMRXALL. Beslutet har föregåtts av en konsultation där bl.a. Sveriges största tillgångsförvaltare tillfrågats.

Kommuninvest uppdaterar 2017 års upplåningsprognos

Kommuninvest uppdaterar 2017 års upplåningsprognos

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 11:20 CET

Kommuninvest, det kommunägda låneinstitutet, har publicerat en uppdaterad upplåningsprognos för helåret 2017. Kommuninvest bedömer att total långfristig upplåning minskar till 75 mdkr, jämfört med tidigare kommunicerad upplåningsprognos om 90-95 mdkr.

COP23: ”Further, faster, together” – Kommuninvest tar emot FN-pris för grön finansieringsmodell

COP23: ”Further, faster, together” – Kommuninvest tar emot FN-pris för grön finansieringsmodell

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 11:21 CET

​Under perioden 6-17 november pågår FN:s klimatkonferens COP23, i Bonn och under Fiji:s värdskap. På plats för att ta emot FN-pris för den gröna finansieringsmodell som förser svenska kommuner och landsting/regioner med kostnadseffektiv finansiering av miljö- och klimatrelaterade investeringar finns Umeå kommun och Kommuninvest.

Nordiska emittenter publicerar guide för effektrapportering från gröna obligationer

Nordiska emittenter publicerar guide för effektrapportering från gröna obligationer

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 14:04 CEST

​Tio nordiska offentliga emittenter publicerar idag en gemensam rapport om effektrapportering för gröna obligationer, s.k. impact reporting. Det främsta syftet är att skapa en plattform för effektrapportering för undertecknarna och andra nordiska offentliga emittenter men initiativtagarna hoppas även att den blir användbar även för privata emittenter samt för investerare i gröna obligationer.

Kommunala investeringar på rekordnivå, men skuldökningstakten minskar

Kommunala investeringar på rekordnivå, men skuldökningstakten minskar

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 14:07 CEST

Omfattande renoveringsbehov i bostäder och fastigheter byggda på 60- och 70-talet i kombination med en kraftig befolkningstillväxt drev under förra året upp kommunsektorns investeringar till över 145 miljarder kronor, den högsta nivån någonsin. Det visar en ny rapport från kommunsektorns gemensamma kreditmarknadsbolag Kommuninvest.

Kommuninvest i Sverige AB (publ) delårsrapport 2017: Fortsatt hög kommunal investeringstakt ökar efterfrågan på krediter

Kommuninvest i Sverige AB (publ) delårsrapport 2017: Fortsatt hög kommunal investeringstakt ökar efterfrågan på krediter

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 14:09 CEST

​Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB ökade sina utlåningsvolymer med 7 (5) procent under första halvåret, visar delårsrapporten. Kommuninvest har även stärkt det egna kapitalet till 6,9 (6,5) miljarder kronor. Rörelseresultatet för de första sex månaderna uppgick till 523,7 (14,0) miljoner kronor. Den 30 juni 2017 var utlåningen 297 (277) miljarder kronor.

Christian Ragnartz ny chef för skuldförvaltning på Kommuninvest

Christian Ragnartz ny chef för skuldförvaltning på Kommuninvest

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2017 14:11 CEST

​Kommuninvest har utsett Christian Ragnartz, 46, till ny Chef för Skuldförvaltning. Christian tar över efter upplåningschefen Anders Gånge, som avslutar sin anställning under hösten för en tjänst på Riksbanken.

Kommuninvest ger fortsatt forskningsstöd till Örebro universitet

Kommuninvest ger fortsatt forskningsstöd till Örebro universitet

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 14:16 CEST

​Kommuninvest förlänger nu sitt stöd till forskningen på Örebro universitet med ytterligare fem år, till 2022. Avtalet innefattar 2 miljoner kronor per år och går i huvudsak till att delfinansiera en professur och en doktorandtjänst. Örebro universitet och Kommuninvest har sedan 2012 samarbetat för att utveckla ämnet finansiering.

Standard & Poor’s bekräftar Kommuninvests AAA-rating, med stabila utsikter

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 14:19 CEST

Den 24 maj publicerade kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s sitt yttrande om Kommuninvest. Ratingen förblev oförändrad och ligger på högsta möjliga nivå, AAA, med stabila utsikter.

Kommuninvest står nu bakom de tre största gröna obligationerna från Sverige

Kommuninvest publicerar sin första rapport för gröna obligationer

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2017 14:44 CEST

Kommuninvest har publicerat sin första s.k. Green Bonds Impact Report, en återrapportering avseende effekten av de investeringsprojekt som finansieras med gröna obligationer. Kommuninvest började erbjuda Gröna Lån till sina kunder i juni 2015 och har därefter byggt upp en portfölj av närmare 20 miljarder kronor i Gröna Lån.

Linköpings kommun ny medlem i Kommuninvest

Linköpings kommun ny medlem i Kommuninvest

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 14:46 CET

Kommuninvest ägs och styrs helt av sina medlemmar. Nu hälsar vi medlem nummer 288 välkommen: Linköpings kommun. Av Kommuninvests 288 medlemmar är 277 kommuner och elva landsting/regioner.

Kommuninvest i Sverige AB (publ) bokslutskommuniké 2016: Fortsatt kapitaluppbyggnad inför bruttosoliditetskrav

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 14:48 CET

​Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB ökade sina utlåningsvolymer, levererade ett stabilt resultat och har stärkt det egna kapitalet, visar bokslutskommunikén för 2016. Rörelseresultatet uppgick till 398 (655) miljoner kronor och den rapporterade bruttosoliditetsgraden var 1,56 (0,87) procent. Den 31 december 2016 var utlåningen 277 (254) miljarder kronor.

Mölndals stad ny medlem i Kommuninvest

Mölndals stad ny medlem i Kommuninvest

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 14:49 CET

Kommuninvest ägs och styrs helt av sina medlemmar. Nu hälsar vi medlem nummer 287 välkommen: Mölndals stad. Av Kommuninvests 287 medlemmar är 276 kommuner och elva landsting/regioner.