Följ Kommuninvest

Taggar

pressbild

medarbetare

logotyp

Senaste nytt

Lina Dahlbäck och Ola Schön först att få Axelpriset

Lina Dahlbäck och Ola Schön först att få Axelpriset

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 07:00 CET

Lina Dahlbäck, ekonomichef i Malå kommun, och Ola Schön, kanslichef i Södertälje kommun, blev vinnare av 2018 års Axelpris. Priset, som instiftats av Kommuninvest och Public Partner, vill uppmärksamma kommunala tjänstemän som bidrar till att förstärka tilltron till samhällskontraktet och dess grundläggande demokratiska värden. Pristagarna erhåller 25.000 kr var.

Presentation EU-kommissionen: möte med medlemsländernas expertgrupp för hållbar finansiering

Presentation EU-kommissionen: möte med medlemsländernas expertgrupp för hållbar finansiering

Nyheter   •   Dec 04, 2018 08:45 CET

Kommuninvest deltog 3 december vid ett arbetsmöte i Bryssel med EU-medlemsländernas expertgrupp för hållbar finansiering. Mötet ingick som en del i arbetet med EU-kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Kommuninvest var en av fem finansiella institutioner som hade bjudits in för att dela med sig av sina erfarenheter inom hållbar finansiering.

Barclays utses till ny market maker i Kommuninvests svenska obligationsprogram

Barclays utses till ny market maker i Kommuninvests svenska obligationsprogram

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 10:07 CET

Barclays blir ny återförsäljare för Kommuninvest svenska benchmarkprogram. Därmed utgörs återförsäljargruppen av sex banker: Barclays, Danske Bank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank. Förändringen är ett led i Kommuninvests arbete att etablera kommunobligationer som en likvid del av den svenska obligationsmarknaden, och motiveras också av ett ökat intresse från utländska placerare.

Kommuninvest publicerar upplåningsprognos för 2019

Kommuninvest publicerar upplåningsprognos för 2019

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 17:27 CET

Kommuninvest prognosticerar ett upplåningsbehov om 100-120 miljarder kronor för 2018, dvs. för upplåning med längre än ett års löptid. Prognosen baseras på förväntad nyutlåning under 2019, omsättning av förfallande lån och förfall i upplåningsportföljen samt en bedömning av likviditetsreservens storlek vid utgången av 2019. Hittills under 2018 har Kommuninvest lånat upp 131,5 miljarder kronor.

Kommuninvest lånar 1,25 miljarder dollar

Kommuninvest lånar 1,25 miljarder dollar

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 12:21 CET

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har lånat upp motsvarande 11 miljarder kronor i en internationell s.k. benchmarkobligation. Orderboken uppgick till över 1,6 miljarder dollar och fler än 40 internationella placerare deltog, främst centralbanker, offentliga institutioner och banker.

Kommunernas investeringar på rekordnivå - men goda finanser minskar lånebehovet

Kommunernas investeringar på rekordnivå - men goda finanser minskar lånebehovet

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 06:00 CEST

Förra året ökade kommunsektorns investeringar till över 165 miljarder kronor, den högsta nivån någonsin, enligt en rapport från Kommuninvest. Investeringarna ökade med 14 procent, den största ökningen på över tio år. Det visar en ny rapport från Kommuninvest. Goda ekonomiska resultat i kommunerna gjorde dock att låneskulden, trots de höga investeringsvolymerna, bara ökade med 4 procent.

​Kommuninvest lånar återigen upp till lägre kostnad med grön obligation

​Kommuninvest lånar återigen upp till lägre kostnad med grön obligation

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 09:36 CEST

Kommuninvest har gett ut sin femte gröna obligation och den tredje i svenska kronor. På tisdagen emitterade det kommunala låneinstitutet en grön obligation om 3 miljarder kronor. Tack vare god efterfrågan och en övertecknad orderbok prissattes obligationen 2,5 räntepunkter under kurvan för Kommuninvests traditionella svenska obligationer. 29 placerare från elva länder deltog i transaktionen.

Kommuninvest offentliggör planer på ny grön obligation

Kommuninvest offentliggör planer på ny grön obligation

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 09:56 CEST

​Kommuninvest planerar en ny grön obligation, den femte hittills och den tredje i svenska kronor, för finansiering av gröna investeringsprojekt i svensk kommunsektor. Kommuninvest har hittills beviljat totalt 35,2 miljarder kronor i Gröna lån till 209 projekt i 98 kommuner och landsting/regioner. Nordea, SEB och Swedbank har utsetts till ledarbanker.

Kommuninvests obligationer godkänns som säkerhet hos clearingoperatören LCH

Kommuninvests obligationer godkänns som säkerhet hos clearingoperatören LCH

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 09:54 CEST

Clearingtjänst-operatören LCH har meddelat att det utökar sitt utbud av godkända värdepappersemittenter till att omfatta vissa s.k. Supranationals och Agencies. Kommuninvest är en av åtta berättigade emittenter vars obligationer anses vara acceptabla säkerheter hos LCH Ltd.

Miljonprogramsbostäder i Vårgårda blir självförsörjande på energi – Gröna lån finansierar

Miljonprogramsbostäder i Vårgårda blir självförsörjande på energi – Gröna lån finansierar

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 09:09 CEST

Solenergi, vätgas och batterilagring gör ett bostadsområde i Vårgårda självförsörjande på energi. Den unika energilösningen är först i Sverige för flerbostadshus och omfattar totalt 172 lägenheter. Projektet finansieras med Gröna lån från Kommuninvest, som nyligen passerat 35 miljarder kronor i beviljade lån till investeringsprojekt som främjar en hållbar samhällsutveckling.

Kommuninvest lånar 1 miljard dollar på tre år

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 16:20 CEST

​Kommuninvest har lånat upp motsvarande 9 miljarder kronor i en internationell s.k. benchmarkobligation. Den 3-åriga obligationen emitterades till en nivå om 19,4 räntepunkter över utestående amerikanska statsobligationer, en av de lägsta nivåerna mot amerikanska staten som Kommuninvest någonsin emitterat en treårig obligation på.

Kommuninvest i Sverige AB (publ) delårsrapport 2018: Hög kommunal investeringstakt ökar efterfrågan på krediter

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 07:45 CEST

Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB ökade sina utlåningsvolymer med 7 (7) procent under första halvåret 2018, visar delårsrapporten. Rörelseresultatet för de första sex månaderna uppgick till 391,3 (523,7) miljoner kronor och bruttosoliditetsgraden var 1,70 (1,78) procent.

Kommuninvest publicerar 2018 års externrevisorsutlåtande avseende ramverk för gröna obligationer

Kommuninvest publicerar 2018 års externrevisorsutlåtande avseende ramverk för gröna obligationer

Nyheter   •   Jul 09, 2018 10:00 CEST

​Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, publicerar idag sin andra granskningsrapport avseende ramverket för gröna obligationer. Rapporten, som utförts av Kommuninvests externrevisor KPMG, har genomförts för att verifiera användningen av medel som erhållits vid emission av gröna obligationer.

S&P bekräftar Kommuninvests kreditbetyg om AAA med stabila utsikter

S&P bekräftar Kommuninvests kreditbetyg om AAA med stabila utsikter

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 17:10 CEST

S&P Global Ratings (S&P) har meddelat att det långfristiga kreditbetyget för Kommuninvest kvarstår på AAA med stabila utsikter. Det kortfristiga kreditbetyget är A-1+.

Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2018

Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 07:30 CEST

​Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, uppdaterar sin prognos för långfristig upplåning till 110-125 miljarder kronor för 2018. Tidigare publicerad prognos var 85-100 miljarder kronor. Prognosen baseras på förväntat utfall 2018 av nyutlåning, omsättning av förfallande lån och förfall i upplåningsportföljen samt en bedömning av likviditetsreservens storlek vid utgången av 2018.

Kommuninvest lanserar K2505, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Kommuninvest lanserar K2505, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Nyheter   •   Jun 19, 2018 11:45 CEST

​Kommuninvest kommer inom kort, och givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen, benämnd K2505, får förfall den 12 maj 2025. Avsikten är att erhålla benchmarkstatus med 3 miljarder kronor utestående första handelsdagen. De slutliga villkoren fastställs inom kort

Kommuninvest lånar upp 2,5 miljarder dollar i sin största obligation hittills

Kommuninvest lånar upp 2,5 miljarder dollar i sin största obligation hittills

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 10:29 CEST

​Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har emitterat sin största USD-benchmark-obligation någonsin. På tisdagen emitterade Kommuninvest 2,5 miljarder dollar, motsvarande cirka 22 miljarder kronor, i en 2-årig USD-obligation med förfall i oktober 2020. Upplåningen motiverades av en stark tillväxt i Kommuninvests utlåningsportfölj.

Patrick Nimander ny CFO på Kommuninvest

Patrick Nimander ny CFO på Kommuninvest

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 09:08 CEST

​Patrick Nimander, 47 år, har utsetts till ny ekonomi- och finanschef (CFO) för Kommuninvest i Sverige AB. Patrick kommer närmast från EKN (Exportkreditnämnden), där han varit CFO sedan 2010. Patrick efterträder Johanna Larsson, som har tillträtt en tjänst på Örebro Kommun som ekonomichef.

S&P publicerar ny ratingmetodologi för icke-amerikanska offentliga finansieringsorgan: Kommuninvests kreditbetyg under kriterieobservation

S&P publicerar ny ratingmetodologi för icke-amerikanska offentliga finansieringsorgan: Kommuninvests kreditbetyg under kriterieobservation

Nyheter   •   Maj 25, 2018 09:26 CEST

​S&P Global Ratings (S&P) har den 22 maj 2018 offentliggjort sin nya metodologi för att betygsätta icke-amerikanska offentliga finansieringsorgan. Som en effekt av den nya metodologin har S&P placerat kreditbetygen för tio offentliga finansieringsorgan, inklusive Kommuninvest, under s.k. kriterieobservation. S&P förväntar sig att granska de kreditbetyg som identifierats som UCO inom sex månader.

Placerare välkomnar Kommuninvests senaste miljardemission i USD

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 16:16 CEST

​Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, genomförde i veckan sin andra internationella s.k. benchmarkobligation för året. Kommuninvest emitterade 1 miljard USD i en 3-årig obligation med förfall 1 mars 2021. Obligationen betalar en halvårsvis kupong om 2,875% och emitterades till en nivå om ca 21 räntepunkter över 3-åriga amerikanska statsobligationer, motsvarande mid-swaps +6 räntepunkter.