Följ Kommuninvest

Taggar

pressbild

medarbetare

logotyp

Senaste nytt

Gröna lån finansierar miljösanering för ny stadsdel i Trollhättan

Gröna lån finansierar miljösanering för ny stadsdel i Trollhättan

Pressmeddelanden   •   Dec 23, 2019 10:32 CET

Trollhättans Stad blir en av de första kommunerna i Sverige att erhålla grön finansiering för ett miljösaneringsprojekt. De inledande marksaneringsarbetena för den nya stadsdelen Vårvik finansieras med 123 mnkr i Gröna lån från Kommuninvest. När allt är klart år 2030-2032 har 1 600 till 1 800 lägenheter byggts, tillsammans med verksamhetslokaler, förskola och annan kommunal service.tad

​Kommuninvest publicerar upplåningsprognos för 2020

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2019 15:00 CET

Kommuninvest förväntar sig att låna upp mellan 140 och 160 miljarder i långfristig finansiering under 2020. Det visar den senaste upplåningsprognosen. Ökningen är främst kopplad till volymen förfall lån och upplåningar, utlåningstillväxten på lån förväntas vara i linje med 2019. Mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld på över 650 miljarder kronor finansieras via Kommuninvest.

​14 kommuner och regioner har beviljats mer än 1 miljard i Gröna lån

​14 kommuner och regioner har beviljats mer än 1 miljard i Gröna lån

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 09:00 CET

Sedan introduktionen för drygt fyra år sedan har Kommuninvest beviljat 60 miljarder kronor i Gröna lån, avseende 325 miljö- och klimatinriktade investeringsprojekt i 134 kommuner och regioner. 14 kommuner och regioner har beviljats gröna lån för över 1 miljard kronor vardera. Flest finansierade projekt har Kalmar och Skövde och störst beviljad grön lånevolym har Region Sörmland.

Jennie Enström och Stig Montin får 2019 års Axelpris

Jennie Enström och Stig Montin får 2019 års Axelpris

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2019 17:00 CET

Jennie Enström, kanslichef i Strängnäs kommun och Stig Montin, professor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, delar på 2019 års Axelpris. Priset är instiftat av Kommuninvest och Public Partner för att lyfta fram människor som i sin gärning bidrar till att trygga och utveckla tilliten till samhällskontraktet och dess demokratiska värden. Pristagarna erhåller 25.000 kr var.

​Ekerö kommun ny medlem i Kommuninvest

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2019 07:30 CET

Ekerö kommun har valts in som medlem i Kommuninvest. 278 av Sveriges 290 medlemmar, eller 96 procent av det totala antalet, är därmed medlemmar i Kommuninvest. Enligt kommundirektören blir Ekerö medlem för att kunna erhålla bästa möjliga lånevillkor för den externfinansiering som kommande års ökade investeringsvolym kräver.

​Kommuninvest emitterar största gröna obligationen hittills från nordisk SSA-aktör

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2019 11:00 CET

Kommuninvest har emitterat motsvarande närmare 10 miljarder kronor i en ny 3-årig grön obligation för sitt program för s.k. benchmarkupplåning i USD. Transaktionen är den hittills största enskilda gröna obligationen från en nordisk SSA-aktör (Sovereigns, Supranationals, Agencies). Kommuninvests portfölj av Gröna lån avser totalt 325 projekt i 135 kommuner och regioner.

Umeå Universitetssjukhus erhåller Gröna lån för klimatsmart psykiatribyggnad

Umeå Universitetssjukhus erhåller Gröna lån för klimatsmart psykiatribyggnad

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2019 08:49 CET

Med målet att bli en ledande klimatregion genomför Region Västerbotten omfattande byggnationer på Umeå Universitetssjukhus. I den nya byggnad 28 ska all psykiatrisk vård inom regionen samlas. Tack vare en omfattande satsning på förnybar el- och värmeproduktion samt kyla kommer byggnadens energiprestanda att understiga 35 kWh per kvm och spara utsläpp motsvarande 1100 ton CO2-ekvivalenter.

​Kommunernas och regionernas skuldsättning fortsätter att öka

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2019 08:34 CEST

Den kommunala låneskulden ökade till 656 miljarder kronor under 2018, som en följd av stora investeringsbehov och försämrade resultat i kommunsektorn. Det visar en rapport från Kommuninvest, som bedömer att prioriteringar mellan olika investeringar blir allt mer nödvändiga för att upprätthålla en ekonomi i balans. Sammantaget motsvarar kommunsektorns skuldsättning 13,7 procent av BNP.

Kommuninvest offentliggör beslut om strategiska upplåningsmarknader

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 09:30 CEST

Kommuninvest har beslutat att marknaderna för benchmarkupplåning i EUR, SEK och USD är strategiska, vilket innebär att Kommuninvest avser vara en återkommande emittent och ha en långsiktig närvaro. Beslutet gäller både traditionell upplåning och och s.k. hållbar upplåning, t.ex. gröna obligationer. Beslutet innebär att EUR tillkommer som strategisk upplåningsvaluta.

​Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 09:30 CEST

Kommuninvest har uppdaterat sin upplåningsprognos för 2019, avseende långfristig upplåning. Prognosen är oförändrat 120-140 miljarder kronor, dock med förväntan på utfall i högre delen av intervallet till följd av god utlåningstillväxt. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av en starkare marknadsposition, fler medlemmar och ökade välfärdsinvesteringar i svenska kommuner och regioner.

Kommuninvest har beviljat över 55 miljarder i Gröna lån

Kommuninvest har beviljat över 55 miljarder i Gröna lån

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2019 08:30 CEST

Grön finansiering växer snabbt i Sverige. Det kommunägda kreditinstitutet Kommuninvest lanserade Gröna lån 2015 och har hittills beviljat 58 miljarder kronor för 312 gröna projekt. Bara under årets första nio månader ökade volymen med 46 procent. Totalt har 132 kommuner och regioner hittills beviljats finansiering med Gröna lån, främst för gröna byggnader.

​Kommuninvest emitterar 3-årig obligation i dollar

​Kommuninvest emitterar 3-årig obligation i dollar

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2019 09:40 CEST

Kommuninvests senaste benchmarkobligation, om 1,25 miljarder dollar och med tre års löptid, mötte stark efterfrågan och innebar den lägsta spreaden mot amerikanska statsobligationer som Kommuninvest hittills uppnått. Orderboken på 3,2 miljarder USD och mer än 70 deltagande investerare gjorde att Kommuninvest kunde emittera till 11 baspunkter över motsvarande amerikanska statsobligation.

​Nytt samarbete ska underlätta för byggbranschen att ställa klimatkrav

​Nytt samarbete ska underlätta för byggbranschen att ställa klimatkrav

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2019 09:35 CEST

Ett unikt samverkansprojekt som syftar till att reducera byggbranschens klimatpåverkan har startat, med Sveriges Allmännytta, Kommuninvest och IVL samt bostadsföretag och entreprenörer som samarbetsparter. Målet är en branschstandard för att beräkna klimatpåverkan och kunna ställa klimatkrav vid nyproduktion. Projektet vill även utveckla livscykelbaserade klimatkrav för finansieringen.

​Kommuninvest emitterar sin åttonde gröna obligation

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2019 08:49 CEST

Kommuninvest har gett ut en ny grön obligation om 3 miljarder kronor, med bland annat Alecta, Länsförsäkringar och SEB IM som investerare. Kommuninvest har nu 22,5 miljarder kronor samt 500 miljoner dollar utestående i fem gröna obligationer. Totalt har 35,5 miljarder utbetalats i Gröna lån till 284 investeringsprojekt i 124 kommuner och regioner.

Rosa stridsvagn intar Raoul Wallenbergs Torg, i demokratins namn

Rosa stridsvagn intar Raoul Wallenbergs Torg, i demokratins namn

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2019 06:53 CEST

På måndagsförmiddagen invigdes den tjeckiske konstnären David Černý’s verk Pink Tank i Stockholm, i närvaro av bland annat Tjeckiens utrikesminister Tomáš Petříček och skådespelaren Lena Endre. Konstverket, en nyversion av det ursprungliga verket, har kommit att symbolisera fredlig, demokratisk frigörelse och ställs ut på Raoul Wallenbergs Torg i samband med 30-årsfirandet av järnridåns fall.

​Pressinbjudan: Invigning av Pink Tank på Raoul Wallenbergs Torg

​Pressinbjudan: Invigning av Pink Tank på Raoul Wallenbergs Torg

Nyheter   •   Sep 08, 2019 07:00 CEST

En tidig vårmorgon för tre decennier målade den tjeckiske konstnären David Černý ett stridsvagnsmonument i Prag rosa. Pink Tank, en symbol för demokratisk frigörelse, har kommit till Stockholm och ställs ut på Raoul Wallenbergs Torg. Media är välkomna att närvara vid invigningen måndag 9 september 10.00, där bland annat Tjeckiens utrikesminister och Lena Endre medverkar.

Kommuninvest planerar sin åttonde gröna obligation

Kommuninvest planerar sin åttonde gröna obligation

Nyheter   •   Sep 05, 2019 16:52 CEST

Kommuninvest, Sveriges största emittent av gröna obligationer, planerar att ge ut sin åttonde gröna obligation. Transaktionen planeras som en s.k. tap till en befintlig utestående obligation med förfall i juni 2023. Totalt har Kommuninvest beviljat över 52 miljarder kronor i Gröna lån till 284 gröna investeringsprojekt i 124 kommuner och regioner.

Kommuninvest i Sverige AB (publ) delårsrapport 2019: Kommunernas investeringar ökar efterfrågan på krediter

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2019 16:00 CEST

Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB ökade sina utlåningsvolymer med 9 (7) procent under första halvåret, visar delårsrapporten. Detta var en effekt både av ökad kommunal upplåning och att en allt högre andel av sektorns låneskuld hanteras via Kommuninvest. Rörelseresultatet för de första sex månaderna uppgick till 359,4 (391,3) miljoner kronor.

Kommuninvest publicerar 2019 års externrevisorsutlåtande avseende ramverk för gröna obligationer

Kommuninvest publicerar 2019 års externrevisorsutlåtande avseende ramverk för gröna obligationer

Nyheter   •   Aug 14, 2019 15:43 CEST

​Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har publicerat sin fjärde granskningsrapport avseende ramverket för gröna obligationer. Rapporten syftar till att verifiera användningen av medel som erhållits vid emission av gröna obligationer. Med totalt motsvarande 28,9 miljarder kronor i utgivna obligationer är Kommuninvest Sveriges största emittent av gröna obligationer.

​Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

​Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2019 07:30 CEST

Kommuninvest höjer sin prognos för långfristig upplåning till 120-140 miljarder kronor för 2019 till följd av fortsatt god utlåningstillväxt. Kommuninvest håller också fast vid sin förväntan om att öka emissionstakten av gröna obligationer till upp till en gång per kvartal. Fram till sista juni har Kommuninvest lånat upp motsvarande 75 miljarder kronor i långfristig upplåning.