Följ Kommuninvest

Taggar

Press Points Kommuninvest USD 1.25 billion 2022

Detaljerad transaktionsbeskrivning rörande Kommuninvests senaste benchmarkobligation i dollar.

Den kommunala låneskulden 2018

Den kommunala låneskulden 2018

Dokument   •   2018-10-18 06:00 CEST

I Kommuninvests rapportserie Den kommunala låneskulden analyserar utvecklingen av kommunsektorns investeringar och skuldsättning. Både investeringar och låneskuld analyseras utifrån ett koncernperspektiv, vilket gör rapporten unik och innebär att även verksamheter som bedrivs i bolagsform inkluderas i rapportunderlaget.

Press Points Kommuninvest Green SEK 3 billion

Transaction details and statistics for Kommuninvests SEK 3 billion Green Bond, issued 16 October 2018 and maturing 1 June 2023

Press Points Kommuninvest Nov-21 USD Benchmark

Transaction details regarding Kommuninvest's 3-year USD Benchmark issued 2 October 2018.

Kommuninvest i Sverige AB Delårsrapport 2018
Second Opinion från Cicero

Second Opinion från Cicero

Dokument   •   2018-07-09 10:00 CEST

Utlåtande från Cicero, det Oslo-baserade klimat- och miljöforskningsinstitutet, rörande Kommuninvests ramverk för gröna obligationer.

Kommuninvest Green Bonds Assurance Report 2018

Green Bond Principles (GBP) rekommenderar emittenter att använda sig av extern granskning för att styrka att deras gröna obligationer uppfyller de viktigaste kriterierna i GBP. Bifogade rapport, som utförts av Kommuninvests externrevisor KPMG, har genomförts för att verifiera användningen av medel som erhållits vid emission av gröna obligationer.

S&P Research Update Kommuninvest July 2018

S&P Research Update Kommuninvest July 2018

Dokument   •   2018-07-02 17:10 CEST

Press Points Kommuninvest USD 1 billion 2021

Press Points Kommuninvest USD 1 billion 2021

Dokument   •   2018-05-18 16:16 CEST

Detaljerad genomgång av transaktionsförloppet när Kommuninvest emitterade sin andra s.k. benchmarkobligation i USD för året

Presentation SEKOM 2018-04-27

Presentation SEKOM 2018-04-27

Dokument   •   2018-04-27 16:30 CEST

Kapitalmarknader ställer om i hållbar riktning, hur kan gröna finansieringslösningar bidra i det kommunala miljö- och hållbarhetsarbetet.

Press Points Kommuninvest Green Bond Transaction 23 April 2018

Deal-related review of Kommuninvest Green Bond Transaction 23 April 2018

Kommuninvest Green Bonds Impact Report, dec 2017
Rapport: Försäljningar av kommunala anläggningstillgångar 2013-2016
Finanspolitiska ramverket och kommunerna

Finanspolitiska ramverket och kommunerna

Dokument   •   2020-05-28 08:30 CEST

Finanspolitiska ramverket och kommunerna.

Green Bond Press Points

Green Bond Press Points

Dokument   •   2020-05-18 16:00 CEST