Följ Kommuninvest

Taggar

Den kommunala låneskulden 2019

Den kommunala låneskulden 2019

Dokument   •   2019-10-15 08:34 CEST

Kommuninvest Press Points Oct 2022

Kommuninvest Press Points Oct 2022

Dokument   •   2019-09-25 09:40 CEST

Kommuninvest i Sverige AB Delårsrapport 2019
Kommuninvest Green Bonds Assurance Report 2019
Press Points Kommuninvest Green Bond Tap March 2024
Transaktionsdetaljer Kommuninvest USD 1.25 billion May 2021
Nordic Position Paper on Green Bonds Impact Reporting, 2019

Project by project reporting Dec 2018

Dokument   •   2019-04-04 16:00 CEST

Kommuninvest Green Bonds Impact Report Dec 2018
Press Points Kommuninvest 5-year Green Bond March 2019

Transaktionsdetaljer för Kommuninvest 5-åriga gröna obligation emitterad i mars 2019

Kommuninvest bokslutskommunike 2018

Kommuninvest bokslutskommunike 2018

Dokument   •   2019-02-13 08:00 CET

Press Points Kommuninvest USD 1,5 billion 2022

Detaljerad genomgång av emission för Kommuninvests första USD-benchmark transaktion 2019.

Kommuninvest presentation EU-kommissionen 3 december 2018
Kommuninvest Presentation CACIB conference

Kommuninvest Presentation CACIB conference

Dokument   •   2018-12-11 09:00 CET

Press Points Kommuninvest USD 1.25 billion 2022

Detaljerad transaktionsbeskrivning rörande Kommuninvests senaste benchmarkobligation i dollar.

Den kommunala låneskulden 2018

Den kommunala låneskulden 2018

Dokument   •   2018-10-18 06:00 CEST

I Kommuninvests rapportserie Den kommunala låneskulden analyserar utvecklingen av kommunsektorns investeringar och skuldsättning. Både investeringar och låneskuld analyseras utifrån ett koncernperspektiv, vilket gör rapporten unik och innebär att även verksamheter som bedrivs i bolagsform inkluderas i rapportunderlaget.

Press Points Kommuninvest Green SEK 3 billion

Transaction details and statistics for Kommuninvests SEK 3 billion Green Bond, issued 16 October 2018 and maturing 1 June 2023

Press Points Kommuninvest Nov-21 USD Benchmark

Transaction details regarding Kommuninvest's 3-year USD Benchmark issued 2 October 2018.

Kommuninvest i Sverige AB Delårsrapport 2018
Second Opinion från Cicero

Second Opinion från Cicero

Dokument   •   2018-07-09 10:00 CEST

Utlåtande från Cicero, det Oslo-baserade klimat- och miljöforskningsinstitutet, rörande Kommuninvests ramverk för gröna obligationer.