Kommuninvest lånar 1.25 miljarder USD i positiv benchmark-emission

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2020 20:00 CEST

Kommuninvest lånar 1.25 miljarder USD i positiv benchmark-emission.

Digitalt Finansforum: Hur ska kommuner och regioner klara tuffare tider?

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2020 11:00 CEST

Kommuninvest bjuder nu in till det nya och helt digitala "Finansforum". Under 8 veckor i september och oktober arrangeras 8 webbinarier och 4 workshops på högaktuella och varierande teman.

”Välfärdsekonomerna” - ny expertgrupp med fokus på coronakrisen

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2020 08:00 CEST

Kommuninvest har tagit initiativ till en tillfällig expertgrupp, ”Välfärdsekonomerna”, för analys av kommuners och regioners ekonomi i coronakrisens spår.

Lägre upplåningsprognos

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2020 09:30 CEST

Kommuninvest har reviderat sin upplåningsprognos. Det totala långfristiga upplåningsbehovet, med löptider över ett år, förväntas uppgå till ca 150–160 miljarder kr under 2020. Detta är en minskning jämfört med den förra prognosen, där intervallet sträckte sig från 150 till 170 miljarder kr.

Ny fokusrapport: ”Kommunsektorn lånar mer, men drar sannolikt ner på ökningstakten”

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2020 11:20 CEST

Ny fokusrapport: ”Kommunsektorn lånar mer, men drar sannolikt ner på ökningstakten”.

Kommuninvest emitterar 1,25 miljarder USD i ny obligation

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2020 17:20 CEST

Kommuninvest emitterade idag 1,25 miljarder USD i en ny obligation.

Tuffare klimatkrav ska ge grönare byggbransch

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2020 08:00 CEST

Idag lanserar IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest ett viktigt initiativ för att genom tuffare klimatkrav göra byggbranschen mer miljövänlig.

Ny rapport: Med småkommunstillägg kan hela landet leva

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2020 08:30 CEST

Kommuninvest publicerar en ny rapport: ”Utjämning av kommunalskatterna”. Författarna föreslår ett småkommunstillägg på 12 miljoner kr till varje kommun som har en befolkning på mindre än 10 000 invånare. Detta skulle underlätta för de minsta kommunerna i ett pressad ekonomiskt läge. Tillägget skulle omfatta 72 kommuner, spridda över hela landet, och ge en årlig totalkostnad på 864 miljoner kr.

Ny fokusrapport: ”Staten kan göra mer för att stötta viktiga välfärdsinvesteringar”

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 08:30 CEST

Kommuninvest publicerar ny fokusrapport: ”Staten kan göra mer för att stötta viktiga välfärdsinvesteringar”.

Kommuninvest emitterar 5 miljarder kr i grön obligation

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 16:00 CEST

Kommuninvest emitterar 5 miljarder kr i grön obligation.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Kommuninvest

Vi finansierar välfärd

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 291 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Adress

  • Kommuninvest
  • Drottninggatan 2
  • 70210 Örebro
  • Sverige

Länkar