Kommuninvest publicerar 2019 års externrevisorsutlåtande avseende ramverk för gröna obligationer

Nyheter   •   Aug 14, 2019 15:43 CEST

​Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har publicerat sin fjärde granskningsrapport avseende ramverket för gröna obligationer. Rapporten syftar till att verifiera användningen av medel som erhållits vid emission av gröna obligationer. Med totalt motsvarande 28,9 miljarder kronor i utgivna obligationer är Kommuninvest Sveriges största emittent av gröna obligationer.

​Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2019 07:30 CEST

Kommuninvest höjer sin prognos för långfristig upplåning till 120-140 miljarder kronor för 2019 till följd av fortsatt god utlåningstillväxt. Kommuninvest håller också fast vid sin förväntan om att öka emissionstakten av gröna obligationer till upp till en gång per kvartal. Fram till sista juni har Kommuninvest lånat upp motsvarande 75 miljarder kronor i långfristig upplåning.

Kommuninvest emitterar sin sjunde gröna obligation

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 08:40 CEST

Kommuninvest har gett ut en ny grön obligation om fem miljarder kronor, den sjunde hittills och den femte i svenska kronor. Obligationen köptes av 25 inhemska och internationella investerare och var en s.k. tap till en befintlig obligation med förfall 2024. Med en totalt utestående volym om 8,5 miljarder kronor är det den näst största gröna obligation som hittills emitterats i Norden.

Rosa stridsvagn intar Örebro i demokratins namn

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2019 10:00 CEST

Konst och annan kultur kan bidra till att auktoritära samhällen störtas och demokrati utvecklas. Ett bra exempel är Sammetsrevolutionen som banade väg för folkstyre i forna Tjeckoslovakien. För att uppmärksamma denna händelse – och samtidigt försöka väcka debatt om dagens demokrati – har Kommuninvest möjliggjort att en ny version av den tjeckiska konstnären David Černýs ikoniska verk Pink Tank

​Kommuninvest planerar sin sjunde gröna obligation

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2019 10:52 CEST

Kommuninvest har utsett Danske Bank, SEB och Swedbank till ledarbanker för en kommande ny grön obligation. Kommuninvest, som är Sveriges största emittent av gröna obligationer, hade i slutet av april beviljat 49 miljarder kronor i gröna lån till 251 projekt i 119 kommuner och regioner, avseende bland annat förnybar energi, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering.

​Kommuninvest emitterar 2-årig obligation i dollar

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2019 08:30 CEST

Kommuninvest har emitterat 1,25 miljarder dollar i en ny 2-årig obligation under sitt benchmarkprogram för upplåning i USD. Den nya obligationen emitterades till en ränta motsvarande 12 räntepunkter över motsvarande amerikanska statsobligation, den lägsta skillnaden mot en amerikansk statsobligation som Kommuninvest någonsin uppnått.

Kommuninvest ger ut 7-årig obligation i SEK

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2019 11:50 CEST

Kommuninvest har emitterat en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. Den nya obligationen, kallad K2611, förfaller i november 2026 och emitterades till en ränta motsvarande 0,715 procents avkastning. Efter emissionen har Kommuninvest 198 miljarder kronor utestående i nio obligationer i det svenska obligationsprogrammet.

Kommuninvest lanserar K2611, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2019 15:40 CEST

Kommuninvest, som finansierar mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld, kommer inom kort, och givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. För närvarande består programmet av åtta obligationer med totalt 193 miljarder kronor utestående.

Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 14:30 CEST

Kommuninvest har uppdaterat sin prognos för långfristig upplåning. Prognosen är oförändrat 100-120 miljarder kronor för 2019, med förväntningar om utfall i den högre delen av intervallet till följd av god utlåningstillväxt under första kvartalet. Kommuninvest har hittills i år lånat upp motsvarande 39 miljarder kronor i långfristig upplåning.

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 662 000 ton i undvikta CO2-utsläpp

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 16:00 CEST

​227 gröna investeringsprojekt finansierade med Kommuninvests gröna obligationer bidrar till drygt 662 000 ton i undvikta eller minskade CO2-utsläpp, motsvarande utsläppen från cirka 448 000 bilar med en körsträcka om 1200 mil per år. Det visar den senaste effektrapporteringen. Vid slutet av 2018 uppgick Kommuninvests portfölj av Gröna lån till 25,8 mdkr, med låntagare i 109 kommuner och regioner.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Kommuninvest

Vi finansierar välfärd

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 400 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Adress

  • Kommuninvest
  • Drottninggatan 2
  • 70210 Örebro
  • Sverige

Länkar