Ny fokusrapport: ”Staten kan göra mer för att stötta viktiga välfärdsinvesteringar”

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 08:30 CEST

Kommuninvest publicerar ny fokusrapport: ”Staten kan göra mer för att stötta viktiga välfärdsinvesteringar”.

Kommuninvest emitterar 5 miljarder kr i grön obligation

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 16:00 CEST

Kommuninvest emitterar 5 miljarder kr i grön obligation.

Kommuninvest planerar för grön emission

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 09:00 CEST

Kommuninvest planerar för grön emission.

Kommuninvest ansluter sig till Nasdaq Sustainable Bond Network

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 08:45 CEST

Kommuninvest ansluter sig till Nasdaq Sustainable Bond Network

Kommuninvest utvecklar sitt emissionsförfarande

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2020 17:00 CEST

Kommuninvest utvecklar sitt emissionsförfarande

Kommuninvest emitterar 2-årig obligation i USD-programmet

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2020 18:30 CEST

Kommuninvest har emitterat 1 miljard USD, motsvarande ca 10 miljarder SEK, i en 2-årig obligation inom USD-benchmarkprogrammet.

Region Kalmar län går in i Kommuninvest som medlem nr 291

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 09:00 CEST

Region Kalmar län blir medlem nr 291 i Kommuninvest.

Upplåningsprognosen för 2020 revideras

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2020 09:00 CEST

Kommuninvest har reviderat sin upplåningsprognos för 2020. Det totala långfristiga upplåningsbehovet, med löptider över ett år, förväntas nu uppgå till ca 150–170 miljarder kr. Det är en höjning med 10 miljarder kr från årets första prognos.

Kommuninvest möjliggör inköp av corona-skydd

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2020 08:30 CEST

I den pågående coronakrisen är många svenska kommuner för små för att på egen hand kunna köpa skyddsutrustning, desinfektionsmedel m m till acceptabla priser. SKL Kommentus inköpscentral AB (SKI) har därför fått i uppdrag att för svenska kommuners räkning genomföra gemensamma inköp i stor skala. För att SKI ska kunna genomföra detta går Kommuninvest in med en räntefri kredit på 500 miljoner kr.

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 611 000 ton i minskade CO2-utsläpp

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2020 11:00 CEST

2019 blev ett bra år för Kommuninvests gröna obligationer. Enligt den årliga effektrapporten Green Bonds Impact Report, December 2019, som presenteras idag, bidrog 329 gröna investeringar sammantaget till ca 611 000 ton i undvikta eller reducerade CO2-utsläpp. Det motsvarar utsläppen från cirka 416 000 bilar.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Kommuninvest

Vi finansierar välfärd

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 291 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Adress

  • Kommuninvest
  • Drottninggatan 2
  • 70210 Örebro
  • Sverige

Länkar